Thema Verzuimbenchmark

Sinds 2012 voert de WWb jaarlijks een Verzuimbenchmark uit.

In deze benchmark worden het ziekteverzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde verzuimduur op basis van de Nationale Verzuimstatistiek (NVS) vergeleken met de bedrijven binnen de WWb en de landelijke gegevens. Ook wordt gekeken naar de verzuimcijfers van het voorgaande jaar.

Lees ook het nieuwsbericht van 14 maart 2017: 'Verzuimbenchmark voor leden van de WWb weer van start'

Op 23 mei 2017 organiseert de WENB de netwerkbijeenkomst 'Sleutels voor een succesvolle verzuimaanpak'

Meer weten?
Voor meer informatie over de Verzuimbenchmark kunt u contact opnemen met Floor van den Heuvel.