Thema functiewaardering

Voor de Waterbedrijven is een functiewaardering- en beloningssysteem van kracht, geregeld in hoofdstuk 5 van de cao WWb. In de cao is daartoe in bijlage 2 een functiereferentiematrix opgenomen. Daarnaast geeft de cao, conform bijlage 2 artikel 2.1, de mogelijkheid om voor de indeling de 'toolbox functiewaardering' te gebruiken. De toolbox functiewaardering vormt een aanvulling op de functiereferentiematrix.

De procedures met betrekking tot bezwaar en beroep inzake functiewaardering zijn geregeld in hoofdstuk 16 van de cao WWb.

Naar de rubriek cao Waterbedrijven

Hoe werkt functiewaardering binnen de WWb?
Onderstaande documenten geven u inzicht in de structuur van functiewaardering binnen de Nederlandse drinkwaterbedrijven:

De functiebeschrijvingen zijn per functiefamilie in te zien:

Meer weten?
Voor meer informatie over het thema functiewaardering kunt u contact opnemen met Rolf Blankemeijer.