Thema arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt is een bijzonder breed thema. Daarom is het noodzakelijk om op bepaalde aspecten te focussen. Vanuit een gefundeerd programma, met gedegen kennis van feiten en cijfers kunnen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. De WENB wil een serieuze gesprekspartner zijn voor overheden, scholen, kennisinstellingen en relevante maatschappelijke instellingen.

In gesprek met de sectoren in de breedste in van het woord over wat in komende drie, vijf of tien jaren de relevante ontwikkelingen zullen zijn. Op basis van gefundeerde analyses en interpretaties kunnen we samen nadenken over mogelijke scenario's en hoe de bedrijven in de verschillende sectoren daarop zo goed mogelijk kunnen anticiperen.

Het programma
Bij de interpretatie van feiten en cijfers houden we rekening met de maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen, maar ook met het gevoerde overheidsbeleid en verwachtingen daaromtrent voor de toekomst.

Met behulp van inzichtelijke 'outlooks' proberen we de perspectieven voor werkgevers en werknemers te schetsen. Daarmee kunnen de cao-partijen hun achterbannen informeren, bewustmaken of discussie uitlokken. Overheden, scholen, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen kunnen er ook hun voordeel mee doen.

Vier redenen voor onze aandacht voor de arbeidsmarkt

 

Aanbod en vraag zijn lang niet altijd in evenwicht
De eeuwige roep om technische en exact geschoolde mensen is een goed voorbeeld van een onevenwichtigheid. Hoe groot deze onevenwichtigheid is - en op welke terreinen deze speelt - is een belangrijke factor om een goede strategie op te zetten.

naar boven

 

De invloed van de overheid op de arbeidsmarkt kan groot zijn
Het beleid van de overheid zal erop gericht zijn om inefficiënties uit de markt de halen, om een eerlijk speelveld te creëren (de zwakste beschermen) of om maatschappelijke problemen op te lossen. Dit kan van grote invloed zijn op de markt. Iedere regering probeert om arbeidsmarkt hervormingen door te voeren door ontslagrecht te versoepelen, of een andere verdeling van de welvaart teweeg te brengen. Die invloed mag niet onderschat worden.

naar boven

 

Disruptie op de arbeidsmarkt als gevolg van de (energie)transitie
Velen voorspellen dat de arbeidsmarkt door verschillende grote transities die nu spelen (ook wel de vierde industriële revolutie genoemd) voor altijd veranderd gaat worden. In grote lijnen kunnen we iets zeggen over waar het naar toe gaat in termen van soort van werk, maar lastiger wordt om iets te zeggen over hoeveelheid van werk, de transitieperiode, de verhouding op de arbeidsmarkt, de gevraagde kennis en vaardigheden, en welke 'mindset' bedrijven en werknemers nodig hebben.

naar boven

 

Cao partijen kunnen afspraken maken die arbeidsmarkt (meer) in evenwicht brengt
De belangrijkste ordenaars van sectorale arbeidsmarkten zijn de collectieven van werkgevers en werknemers. Daar waar eigenlijk de meeste markten relatief vrij zijn, is er op de arbeidsmarkt sprake van regulering. Het is dus legitiem om op de arbeidsmarkt prijsafspraken te maken. Hiermee hebben ze een enorme invloed op het wel en wee van die markt.

naar boven

Meer weten over arbeidsmarkten?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema arbeidsmarkt kunt u contact opnemen met Marc Donckers.