Bijeenkomsten WWb 2022: Save the dates!

Er wordt nog gewerkt aan de programma's van onze events; je kunt je nog niet overal voor aanmelden. Houd deze pagina dus goed in de gaten!

20 januari Webinar over (buitenlandse) succesvolle skills-aanpak
17 februari Wetsvoorstel implementatie transparante arbeidsvoorwaarden
(uitgesteld tot na behandeling Tweede Kamer)
10 maart Vragenuurtje Dashboard Duurzame Inzetbaarheid
10 maart Nieuw ontwerp van werk (n.a.v. regeerakkoord) - andere datum!
17 maart Meerjarenprogramma Fit & Vitaal en het Lerend Netwerk DI
21 april Webinar Duurzaam beleggen ABP (nieuwe datum volgt)
19 mei Nibud-kennissessie online: inflatie en koopkracht
  3 juni WENB Verenigingsdag 2022 (ook voor leden WWb)
16 juni Financieel bewustzijn voor werkgevers en werknemers
22 juni Algemene ledenvergadering WWb
  (zomerbreak)
15 september Actualiteiten 'Prinsjesdag'
22 september Delegatie Diner (op uitnodiging)
20 oktober Subsidieverwerving
10 november Algemene ledenvergadering WWb
17 november Netwerk Fit & Vitaal voor kennisdeling gezondheid & vitaliteit
15 december Actualiteiten 'Wetswijzigingen voor 2023'


Activiteiten vanuit het meerjarenprogramma Fit & Vitaal vind je in de activiteitenkalender (website WENB)

Naar het overzicht van eerdere bijeenkomsten