Bijeenkomsten WWb 2022: Save the dates!

Er wordt nog gewerkt aan de programma's van onze events; je kunt je nog niet overal voor aanmelden. Houd deze pagina dus goed in de gaten!

20 januari Webinar over (buitenlandse) succesvolle skills-aanpak
17 februari Wetsvoorstel implementatie transparante arbeidsvoorwaarden
10 maart Nieuw ontwerp van werk (n.a.v. regeerakkoord)
17 maart Meerjarenprogramma Fit & Vitaal en het Lerend Netwerk DI
   
21 april Duurzaam beleggen ABP (onder voorbehoud)
19 mei Actuele ontwikkelingen rond subsidies
  3 juni WENB Verenigingsdag 2022 (ook voor leden WWb)
17 juni Financieel bewustzijn
  (zomerbreak)
15 september Actualiteiten 'Prinsjesdag'
22 september Delegatie Diner (op uitnodiging)
20 oktober Derde Donderdag van de Maand Meeting (thema volgt)
17 november Meerjarenprogramma Fit & Vitaal en het Lerend Netwerk DI
15 december Actualiteiten 'Wetswijzigingen voor 2023'


Activiteiten vanuit het meerjarenprogramma Fit & Vitaal vind je in de activiteitenkalender (website WENB)

Naar het overzicht van eerdere bijeenkomsten