BIJEENKOMSTENOVERZICHT

Hier vindt u de bijeenkomsten van werkgeversvereniging WWb, onze leden en strategische partners. U ziet welke bijeenkomsten gepland zijn en welke dit jaar al hebben plaatsgevonden.

| Bureau WENB/WWb

Actualiteitenbijeenkomst Poortwachter & Prinsjesdag 2017

Deze actualiteitenbijeenkomst wordt gewijd aan de nieuwe rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

| Bureau WENB/WWb

Directeurendiner ‘Het geheim achter activeren van eigen regie’

Wat is het geheim achter gemotiveerde en betrokken medewerkers? En hoe zorg je dat medewerkers de regie nemen over duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van prestaties? Tijdens deze middag geven wij inzicht waarom verbeter- en veranderprojecten vaak niet écht uit de startblokken komen. En hoe het wél kan werken!

| Landgoed Hotel Avegoor

P&O Themadagen 2017

Voor onze leden organiseren we ook dit jaar weer de P&O Themadagen, die in het teken staan van de vele technologische ontwikkelingen die de businessmodellen van bedrijven ingrijpend zullen veranderen. Dit heeft grote impact op het menselijk kapitaal.

| Bureau WENB/WWb, Arnhem

Actualiteitendag Pensioenen

Wij staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Tijdens deze themadag zullen een aantal sprekers die nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in pensioenland hun visie op de toekomst geven. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor werkgevers en hun medewerkers?

BIJEENKOMSTEN AANMELDEN?

Wilt u een bijeenkomst of event aanmelden waarop wij onze leden kunnen attenderen? Mailt u informatie hierover aan Michel Versteeg, communicatieadviseur voor de WWb.