BIJEENKOMSTENOVERZICHT

Hier vindt u de bijeenkomsten van werkgeversvereniging WWb, onze leden en strategische partners. U ziet welke bijeenkomsten gepland zijn en welke dit jaar al hebben plaatsgevonden.

| Bureau WENB/WWb

Actualiteitenbijeenkomst 'Het regeerakkoord en wijzigingen wetgeving'

Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst wordt ingegaan op de plannen in het regeerakkoord en de mogelijke gevolgen voor werkgevers. Wouter Brookman (Economische Zaken VNO-NCW) en Jolanda Krijgsman (advocaat arbeidsrecht bij Nysingh) nemen u hierin mee. Tenslotte zal Rolf Blankemeijer (WENB/WWb) u bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond het thema pensioen.

BIJEENKOMSTEN AANMELDEN?

Wilt u een bijeenkomst of event aanmelden waarop wij onze leden kunnen attenderen? Mailt u informatie hierover aan Michel Versteeg, communicatieadviseur voor de WWb.