EERDERE BIJEENKOMSTEN EN PRESENTATIES

Naar de Eventkalender 2021

| online via Webex

Webinar 'Wetswijzigingen voor 2023'

Op donderdag 15 december gaan we in op de arbeidsrechtelijke actualiteit van vandaag en morgen.

| Online m.b.v. de tool 'Zoom'

Webinar Lerend Netwerk Fit & Vitaal: 'Mentaal sterk aan het werk'

Een online sessie over hoe je medewerkers mentaal sterk aan het werk kunt houden, ook bij psychische klachten.De mentale gezondheid op het werk staat onder druk. Het tekort aan medewerkers loopt steeds verder op en daardoor neemt de werkdruk toe. Eén op de vijf werkenden heeft te maken met psychische klachten!

| (online m.b.v. MS-Teams)

Webinar 'Financieel bewustzijn voor werkgevers en medewerkers'

Tijdens dit webinar van één uur presenteren we op 16 juni twee ledenvoordelen over financieel bewustzijn. Naast de toelichting van de aanbieders vertellen leden van de WENB wat zij aan dit aanbod hebben gehad.

| Koepelgevangenis Arnhem

WENB Verenigingsdag 2022

Inclusie is een belangrijk en actueel thema. Daarom is dit het thema van het WENB Jaarcongres in 2022, dat omgedoopt is tot 'WENB Verenigingsdag'. Ook leden van de WWb kunnen hieraan deelnemen.

| (online m.b.v. GotoWebinar)

Nibud-kennissessie: inflatie en koopkracht

Op 19 mei 2022 verzorgt Jasja Bos van het Nibud speciaal voor onze leden een webinar over inflatie, indexcijfers en koopkracht.

| (3x online via MS-Teams, 1x live op locatie)

Intervisiesessies over mentale inzetbaarheid

We organiseren dit jaar vier intervisiesessies, omdat uit een peiling gebleken is dat werkgevers behoefte hebben aan uitwisseling over het thema mentale gezondheid en vitaliteit. Samen kijken we naar de knelpunten, ervaringen en oplossingen.

| Online m.b.v. Zoom

Vragenuurtje 'Slimste Handen van Nederland 2022' (vervalt)

Met deze verkiezing waarderen we de vitaliteit en inzetbaarheid van technische vakmensen.

| Online m.b.v. Zoom

Webinar Lerend Netwerk Fit & Vitaal: in gesprek over mentale gezondheid, stress en inzetbaarheid

Hoe kom je in gesprek over mentale gezondheid, stress en inzetbaarheid?

| Online m.b.v. MS-Teams

Vragenuurtje Dashboard Duurzame Inzetbaarheid

Doet jouw bedrijf dit jaar ook (weer) mee aan de Ziekteverzuimmeter en de Flitspeiling? Op donderdag 10 maart 2022 organiseren we vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' van de WENB ook voor leden van de WWb een vragenuurtje over het Dashboard DI.

| (online)

Webinar over (buitenlandse) succesvolle skills-aanpak

De huidige arbeidsmarkt piept en kraakt. Er is veel vraag naar goed personeel, maar er is ook een mismatch. Met een beperkte blik op diploma’s en werkervaring kijken we niet breed genoeg om het beschikbare potentieel in beeld te krijgen. Een andere aanpak is nodig. Een effectievere werking van de arbeidsmarkt kan bereikt worden door deze te baseren op Skills.

| (online)

Actualiteiten 'Wetswijzigingen voor 2022'

Tijdens deze jaarlijkse actualiteitenbijeenkomst kijken we naar de wetgeving in 2022.

| (online m.b.t. MS-Teams)

Online inspiratiesessie 'Werk maken van gezond en vitaal werken'

Op donderdag 28 oktober 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis een online inspiratiesessie voor onze leden. Dan vertellen HR-professionals hoe zij werk maken van gezond en vitaal werken in hun organisatie en hoe zij hiervoor financiering vanuit het Budget Fit & Vitaal hebben gekregen.

| (online m.b.v. Zoom)

Webinar over koplopers Vitaalste Vakbedrijf

Op 7 oktober 2021 organiseren WENB en WWb samen met CrossOver een webinar, waarin we met koplopers en experts ingaan op het vitaliteitsbeleid en succesvolle acties binnen de bedrijven van onze sectoren. Dit webinar vindt plaats nadat op 1 oktober 2021 de koplopers van de Verkiezing Vitaalste Vakbedrijf 2021 bekendgemaakt zijn.

| Metaal Kathedraal

WENB Jaarcongres 2021: 'Gelukkig werken na corona'

Op 1 oktober 2021 vindt live het jaarlijkse congres voor leden van de WENB en de WWb plaats in de Metaal Kathedraal in Utrecht. Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt vanwege de coronamaatregelen.

| (online m.b.v. Webex)

Webinar 'Werkgevers: omgaan met corona en privacy'

Waar moet je als werkgever rekening mee houden nu we weer allemaal terugkeren naar de werkplek? Wat mag je wel of niet doen? Jolanda Krijgsman, arbeidsrechtadvocaat bij Nysingh, geeft ons de laatste stand van zaken en neemt daar de actuele jurisprudentie uiteraard in mee.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Online open spreekuur voor HR-professionals (7 en 23 september 2021)

In 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis weer open spreekuren voor HR-professionals. In de praktijk blijken hun vraagstukken rond de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers nogal te verschillen.

| (online via MS-Teams)

Online Kennismakingssessie: online platform en app met DI-oplossingen voor medewerkers

Op donderdag 1 juli 2021 organiseren we in samenwerking met Zilveren Kruis en Centraal Beheer een kennismakingssessie over twee online DI-oplossingen voor medewerkers: een app en een platform. De 'Lekker Bezig app' is gericht op de volle breedte van duurzame inzetbaarheid en geschikter voor bedrijven met minder dan 500 medewerkers. Het 'Gezonder Leven platform' is vooral gericht op de grotere bedrijven die focussen op gezondheid.

| (online m.b.v. Vimeo Streaming)

WENB Live: talkshow rond 'een nieuw ontwerp van werk'

"In wat voor land willen wij werken?" Deze vraag stelde Hans Borstlap ons vorig jaar tijdens het WENB Jaarcongres. We pakten deze handschoen op en ontwikkelden onder leiding van De Argumentenfabriek en samen met onze leden een WENB-visie op weerbaarheid en wendbaarheid. Met als resultaat: een boekje met een argumentenkaart over interne wendbaarheid en een leven lang ontwikkelen binnen onze sectoren.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Inspiratiesessie: hoe werkt de 'Challenge je toekomst app' in de praktijk? (uitgesteld)

Op 15 juni 2021 delen we in een inspiratiesessie van een uur de kennis en ervaringen van twee bedrijven die de Challenge je toekomst app onlangs hebben ingezet. Deelnemers komen aan het woord om te vertellen over hoe ze de app hebben ingezet en wat het ze heeft gebracht, zowel op individueel, team- als organisatieniveau.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Online Inspiratiesessie: werk maken van gezondheid & vitaliteit met Budget Fit & Vitaal (uitgesteld)

Op donderdagmiddag 3 juni 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis een online inspiratiesessie voor leden van de WENB en de WWb. In deze inspiratiesessie vertellen experts vanuit drie bedrijven hoe hun aanpak voor gezond en vitaal werken eruit ziet en hoe zij hiervoor financiering vanuit het Budget Fit & Vitaal hebben gekregen.

| (online)

Webinar 'Met PMO aan de slag'

Onder het motto: 'Niet omdat het moet, maar omdat het werkt' organiseert de WENB in samenwerking met 'Bewegen Werkt' een interactieve sessie over de inzet van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). In dit webinar bekijken we de kansen die een PMO op organisatie-, team- en individueel niveau biedt. Welke succesfactoren zijn daarbij belangrijk en hoe pak je dit aan?

| (online m.b.v. de tool 'Zoom')

Webinar Lerend Netwerk Fit & Vitaal: waardering van vitaliteit in organisaties

Op donderdagmiddag 20 mei 2021 organiseren we voor leden van WENB en WWb een online sessie over hoe je vitaliteit in organisaties kunt stimuleren, agenderen en waarderen. Hoogleraar Arnold Bakker deelt zijn inzichten over het verhogen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook trappen we gezamenlijk af met de verkiezing 'Vitaalste Vakbedrijf van Nederland' en de verkiezing 'Slimste Handen van Nederland'. Door deelname krijg je tools en communicatiemiddelen in handen om vitaal werken van werkgever en vakmensen zichtbaar te maken en te waarderen.

| (online m.b.v. de tool 'Zoom')

Expertsessie 'Aan de slag met vitaliteit in de praktijk'

Op donderdagmiddag 15 april 2021 organiseren we vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' een expertsessie voor leden van de WENB en de WWb. Tijdens deze online sessie gaan we na hoe je directie, teamleiders en technische vakmensen enthousiast krijgt om aan de slag te gaan met hun vitaliteit.

| (online m.b.v. GotoWebinar)

Webinar 'Vrijwillige vertrekregelingen voor oudere medewerkers in de praktijk'

Op 18 maart 2021 organiseerde de WENB een webinar over vrijwillige vertrekregelingen voor oudere medewerkers. Het webinar werd ingevuld door Edwin Aerts van KZO|013 Advocaten uit Tilburg. Hij heeft ons bijgepraat over de opties die je hebt om afscheid te nemen van oudere werknemers voor, waarop je juridisch gezien moet letten en hoe het met de nieuwe RVU-regels (Regeling Vervroegde Uittreding) zit.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Inspiratiesessie 'In strijd voor vitaliteit - Challenge app'

Op 4 maart 2021 organiseren we vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' een inspiratiesessie voor leden van de WENB en de WWb. Deze bijeenkomst is vooral interessant voor HR-professionals die de thema's gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers in portefeuille hebben.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Vragenuurtje 'Benchmarken op Duurzame Inzetbaarheid'

Op 4 maart 2021 organiseren we voor leden van de WENB en de WWb vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' een vragenuurtje over het Dashboard DI, de Benchmark Ziekteverzuim & de Benchmark Arbeid.

| (online, m.b.v. MS-Teams)

Online open spreekuur voor HR-professionals (11 en 16 februari 2021)

In 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis twee open spreekuren voor HR-professionals. In de praktijk blijken hun vraagstukken rond de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers nogal te verschillen.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Intervisiesessies 'corona, verzuim & inzetbaarheid' (12 en 21 januari)

In een veilige digitale omgeving deelden HR-businesspartners, HR-(beleids)adviseurs, casemanagers, HSE-managers en DI-experts onlangs hun ervaringen en ideeën over het verzuim en de inzetbaarheid van hun medewerkers in coronatijd. Zilveren Kruis begeleidde deze intervisiesessie. De deelnemers waardeerden het bijzonder om van elkaar te horen hoe zij met de verschillende vraagstukken omgaan. Naast herkenning van problematiek leverde de sessie hen ook concrete oplossingsrichtingen op.

| (online, m.b.v. tool 'GoToWebinar')

Webinar 'Ontwikkelingen ABP en Pensioenakkoord'

De in december gebruikelijke actualiteitenbijeenkomst, over wijzigingen in de wetgeving per 1 januari 2021, stond in het teken van het thema Pensioen. Tijdens dit één uur durende webinar werden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen bij ABP en de stand van zaken rond het Pensioenakkoord.

| De Argumentenfabriek (online)

Tweede sessie 'Nieuw ontwerp van werk': interne flexibiliteit

"In wat voor sector willen wij werken?" Deze vraag staat centraal  in het nieuw op te richten netwerk “Nieuw ontwerp van werk’. Dit netwerk staat in het teken van het eindrapport 'In wat voor land willen wij werken?' van de 'commissie Regulering van Werk', dat op 23 januari 2020 is gepubliceerd. Het is bedoeld voor alle geïnteresseerde collega's binnen de aangesloten bedrijven die willen meepraten en denken over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

| (online, via 'Zoom')

Webinar 'Dashboard DI en omgaan met coronastress en -kansen: het ontdekken, leren en co-creëren'

Op dinsdag 24 november 2020 organiseerde de WENB een webinar over de actuele cijfers in het 'dashboard duurzame inzetbaarheid'. De deelnemers werden bijgepraat door prof.dr. Tinka van Vuuren over de trends en de ontwikkelingen en meegenomen in de sectorale verschillen en overeenkomsten. Het tweede deel van het webinar werd gewijd aan het omgaan met coronastress en de kansen die de coronacrisis biedt om het werk anders in te richten. In een workshop onderzochten we samen welke kansen en stressfactoren er zijn, en bedachten we nieuwe manieren en oplossingen.

| (online m.b.v. 'GoToWebinar')

Webinar 'Zin in werk'

Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd worden, waar we deel uitmaken van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en biedt bestaanszekerheid. Een belangrijke voorwaarde voor 'zingeving': dat we ons verbonden voelen met wat we doen. Maar die verbondenheid wordt door flexibilisering, de voortdurende dreiging van reorganisaties - en nu ook de maatregelen tegen corona - steeds meer aangetast. Wat betekent dit voor ons werk?

| (online)

Online Delegatie Event

Op donderdag 8 oktober 2020 zou de WENB het jaarlijkse 'Delegatie Diner', organiseren in Stadsvilla Sonsbeek te Arnhem. Maar door de coronaperikelen hebben we besloten om het event langs digitale weg te laten plaatsvinden. Dit is een exclusieve bijeenkomst voor onze werkgeversdelegaties. Er zijn ook onderhandelaars van werkgeversdelegaties uit andere sectoren uitgenodigd. Zij geven ons inzicht in het verloop van hun onderhandelingsprocessen.

| Online (webinar)

Online webinar 'AVG en privacy'

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Na de tumultueuze start lijken de bedrijven in onze sectoren inmiddels wel gewend aan de strengere maatregelen om de privacy van mensen te beschermen. Maar wat zijn hun ervaringen? Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op activiteiten zoals het vergaren of verstrekken van data, waarbij extra scherp gelet moet worden op de AVG. Twee jaar geleden was de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een hot topic voor bedrijven en instellingen maar hoe gaat het nu? Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: we maken de balans op en bieden handvatten om praktijkvraagstukken op een verstandige en efficiënte manier aan te pakken.

| (online)

Webinar Lerend Netwerk Fit & Vitaal: 'Mentale weerbaarheid' (middag)

Tijdens dit webinar delen we inzichten en bieden we handvatten, over hoe je als werkgever de mentale gezondheid van werkenden kunt bevorderen.

| (online)

WENB Jaarcongres 2020 Online: 'Naar een nieuw ontwerp van werk'

Op vrijdag 5 juni 2020 organiseerde de WENB het Jaarcongres 2020 voor haar leden, de leden van de WWb en voor genodigde relaties. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar online. Het thema van het congres is bijzonder actueel: 'Naar een nieuw ontwerp van werk'. Hieronder vind je de link om de opname van het congres te bekijken.

Webinar 'Ontwikkeling van het pensioenstelsel'

Vorig jaar is het Pensioenakkoord afgesloten. Veel van de afspraken uit het Pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in concrete plannen. Tijdens dit webinar zullen wij daarom uitgebreid stilstaan bij de uitwerking van het Pensioenakkoord.

| Bureau WENB en WWb

HSE wet- en regelgeving - Compliance Management

De WWb organiseert een themabijeenkomst voor specialisten op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Adviseurs van Borger & Burghouts geven dan een toelichting op de meest relevante wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Voor elk van deze aandachtsgebieden bieden zij een praktische oplossingen waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen.