BIJEENKOMSTENOVERZICHT

Hieronder vindt u de bijeenkomsten van werkgeversvereniging WWb waarvoor u zich kunt aanmelden.

Bekijk alle geplande bijeenkomsten

| Bureau WENB en WWb

Themabijeenkomst 'Arbeidsmarktscenario's'

Iedereen wil perspectief op werken. Maar hoe krijg (en houd) je perspectief in een wereld die heel snel verandert? De Nationale Denktank heeft onlangs een rapport gepubliceerd, waarin tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst beschreven worden. Deze hebben raakvlakken met initiatieven die mensen stimuleren tot 'een leven lang leren', intersectoraal opleiden, 'de regie nemen over je loopbaan' en aandacht voor alle factoren die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

BIJEENKOMSTEN AANMELDEN?

Wilt u een bijeenkomst of event aanmelden waarop wij onze leden kunnen attenderen? Mailt u informatie hierover aan Michel Versteeg, communicatieadviseur voor de WWb.