EERDERE BIJEENKOMSTEN EN PRESENTATIES

Naar de Eventkalender 2021

| (online m.b.v. Zoom)

Webinar over koplopers Vitaalste Vakbedrijf

Op 7 oktober 2021 organiseren WENB en WWb samen met CrossOver een webinar, waarin we met koplopers en experts ingaan op het vitaliteitsbeleid en succesvolle acties binnen de bedrijven van onze sectoren. Dit webinar vindt plaats nadat op 1 oktober 2021 de koplopers van de Verkiezing Vitaalste Vakbedrijf 2021 bekendgemaakt zijn.

| Metaal Kathedraal

WENB Jaarcongres 2021: 'Gelukkig werken na corona'

Op 1 oktober 2021 vindt live het jaarlijkse congres voor leden van de WENB en de WWb plaats in de Metaal Kathedraal in Utrecht. Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt vanwege de coronamaatregelen.

| (online m.b.v. Webex)

Webinar 'Werkgevers: omgaan met corona en privacy'

Waar moet je als werkgever rekening mee houden nu we weer allemaal terugkeren naar de werkplek? Wat mag je wel of niet doen? Jolanda Krijgsman, arbeidsrechtadvocaat bij Nysingh, geeft ons de laatste stand van zaken en neemt daar de actuele jurisprudentie uiteraard in mee.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Online open spreekuur voor HR-professionals (7 en 23 september 2021)

In 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis weer open spreekuren voor HR-professionals. In de praktijk blijken hun vraagstukken rond de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers nogal te verschillen.

| (online via MS-Teams)

Online Kennismakingssessie: online platform en app met DI-oplossingen voor medewerkers

Op donderdag 1 juli 2021 organiseren we in samenwerking met Zilveren Kruis en Centraal Beheer een kennismakingssessie over twee online DI-oplossingen voor medewerkers: een app en een platform. De 'Lekker Bezig app' is gericht op de volle breedte van duurzame inzetbaarheid en geschikter voor bedrijven met minder dan 500 medewerkers. Het 'Gezonder Leven platform' is vooral gericht op de grotere bedrijven die focussen op gezondheid.

| (online m.b.v. Vimeo Streaming)

WENB Live: talkshow rond 'een nieuw ontwerp van werk'

"In wat voor land willen wij werken?" Deze vraag stelde Hans Borstlap ons vorig jaar tijdens het WENB Jaarcongres. We pakten deze handschoen op en ontwikkelden onder leiding van De Argumentenfabriek en samen met onze leden een WENB-visie op weerbaarheid en wendbaarheid. Met als resultaat: een boekje met een argumentenkaart over interne wendbaarheid en een leven lang ontwikkelen binnen onze sectoren.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Inspiratiesessie: hoe werkt de 'Challenge je toekomst app' in de praktijk? (uitgesteld)

Op 15 juni 2021 delen we in een inspiratiesessie van een uur de kennis en ervaringen van twee bedrijven die de Challenge je toekomst app onlangs hebben ingezet. Deelnemers komen aan het woord om te vertellen over hoe ze de app hebben ingezet en wat het ze heeft gebracht, zowel op individueel, team- als organisatieniveau.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Online Inspiratiesessie: werk maken van gezondheid & vitaliteit met Budget Fit & Vitaal (uitgesteld)

Op donderdagmiddag 3 juni 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis een online inspiratiesessie voor leden van de WENB en de WWb. In deze inspiratiesessie vertellen experts vanuit drie bedrijven hoe hun aanpak voor gezond en vitaal werken eruit ziet en hoe zij hiervoor financiering vanuit het Budget Fit & Vitaal hebben gekregen.

| (online)

Webinar 'Met PMO aan de slag'

Onder het motto: 'Niet omdat het moet, maar omdat het werkt' organiseert de WENB in samenwerking met 'Bewegen Werkt' een interactieve sessie over de inzet van een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). In dit webinar bekijken we de kansen die een PMO op organisatie-, team- en individueel niveau biedt. Welke succesfactoren zijn daarbij belangrijk en hoe pak je dit aan?

| (online m.b.v. de tool 'Zoom')

Webinar Lerend Netwerk Fit & Vitaal: waardering van vitaliteit in organisaties

Op donderdagmiddag 20 mei 2021 organiseren we voor leden van WENB en WWb een online sessie over hoe je vitaliteit in organisaties kunt stimuleren, agenderen en waarderen. Hoogleraar Arnold Bakker deelt zijn inzichten over het verhogen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook trappen we gezamenlijk af met de verkiezing 'Vitaalste Vakbedrijf van Nederland' en de verkiezing 'Slimste Handen van Nederland'. Door deelname krijg je tools en communicatiemiddelen in handen om vitaal werken van werkgever en vakmensen zichtbaar te maken en te waarderen.

| (online m.b.v. de tool 'Zoom')

Expertsessie 'Aan de slag met vitaliteit in de praktijk'

Op donderdagmiddag 15 april 2021 organiseren we vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' een expertsessie voor leden van de WENB en de WWb. Tijdens deze online sessie gaan we na hoe je directie, teamleiders en technische vakmensen enthousiast krijgt om aan de slag te gaan met hun vitaliteit.

| (online m.b.v. GotoWebinar)

Webinar 'Vrijwillige vertrekregelingen voor oudere medewerkers in de praktijk'

Op 18 maart 2021 organiseerde de WENB een webinar over vrijwillige vertrekregelingen voor oudere medewerkers. Het webinar werd ingevuld door Edwin Aerts van KZO|013 Advocaten uit Tilburg. Hij heeft ons bijgepraat over de opties die je hebt om afscheid te nemen van oudere werknemers voor, waarop je juridisch gezien moet letten en hoe het met de nieuwe RVU-regels (Regeling Vervroegde Uittreding) zit.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Inspiratiesessie 'In strijd voor vitaliteit - Challenge app'

Op 4 maart 2021 organiseren we vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' een inspiratiesessie voor leden van de WENB en de WWb. Deze bijeenkomst is vooral interessant voor HR-professionals die de thema's gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers in portefeuille hebben.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Vragenuurtje 'Benchmarken op Duurzame Inzetbaarheid'

Op 4 maart 2021 organiseren we voor leden van de WENB en de WWb vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' een vragenuurtje over het Dashboard DI, de Benchmark Ziekteverzuim & de Benchmark Arbeid.

| (online, m.b.v. MS-Teams)

Online open spreekuur voor HR-professionals (11 en 16 februari 2021)

In 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis twee open spreekuren voor HR-professionals. In de praktijk blijken hun vraagstukken rond de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers nogal te verschillen.

| (online m.b.v. MS-Teams)

Intervisiesessies 'corona, verzuim & inzetbaarheid' (12 en 21 januari)

In een veilige digitale omgeving deelden HR-businesspartners, HR-(beleids)adviseurs, casemanagers, HSE-managers en DI-experts onlangs hun ervaringen en ideeën over het verzuim en de inzetbaarheid van hun medewerkers in coronatijd. Zilveren Kruis begeleidde deze intervisiesessie. De deelnemers waardeerden het bijzonder om van elkaar te horen hoe zij met de verschillende vraagstukken omgaan. Naast herkenning van problematiek leverde de sessie hen ook concrete oplossingsrichtingen op.

| (online, m.b.v. tool 'GoToWebinar')

Webinar 'Ontwikkelingen ABP en Pensioenakkoord'

De in december gebruikelijke actualiteitenbijeenkomst, over wijzigingen in de wetgeving per 1 januari 2021, stond in het teken van het thema Pensioen. Tijdens dit één uur durende webinar werden de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen bij ABP en de stand van zaken rond het Pensioenakkoord.

| De Argumentenfabriek (online)

Tweede sessie 'Nieuw ontwerp van werk': interne flexibiliteit

"In wat voor sector willen wij werken?" Deze vraag staat centraal  in het nieuw op te richten netwerk “Nieuw ontwerp van werk’. Dit netwerk staat in het teken van het eindrapport 'In wat voor land willen wij werken?' van de 'commissie Regulering van Werk', dat op 23 januari 2020 is gepubliceerd. Het is bedoeld voor alle geïnteresseerde collega's binnen de aangesloten bedrijven die willen meepraten en denken over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

| (online, via 'Zoom')

Webinar 'Dashboard DI en omgaan met coronastress en -kansen: het ontdekken, leren en co-creëren'

Op dinsdag 24 november 2020 organiseerde de WENB een webinar over de actuele cijfers in het 'dashboard duurzame inzetbaarheid'. De deelnemers werden bijgepraat door prof.dr. Tinka van Vuuren over de trends en de ontwikkelingen en meegenomen in de sectorale verschillen en overeenkomsten. Het tweede deel van het webinar werd gewijd aan het omgaan met coronastress en de kansen die de coronacrisis biedt om het werk anders in te richten. In een workshop onderzochten we samen welke kansen en stressfactoren er zijn, en bedachten we nieuwe manieren en oplossingen.

| (online m.b.v. 'GoToWebinar')

Webinar 'Zin in werk'

Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd worden, waar we deel uitmaken van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en biedt bestaanszekerheid. Een belangrijke voorwaarde voor 'zingeving': dat we ons verbonden voelen met wat we doen. Maar die verbondenheid wordt door flexibilisering, de voortdurende dreiging van reorganisaties - en nu ook de maatregelen tegen corona - steeds meer aangetast. Wat betekent dit voor ons werk?

| (online)

Online Delegatie Event

Op donderdag 8 oktober 2020 zou de WENB het jaarlijkse 'Delegatie Diner', organiseren in Stadsvilla Sonsbeek te Arnhem. Maar door de coronaperikelen hebben we besloten om het event langs digitale weg te laten plaatsvinden. Dit is een exclusieve bijeenkomst voor onze werkgeversdelegaties. Er zijn ook onderhandelaars van werkgeversdelegaties uit andere sectoren uitgenodigd. Zij geven ons inzicht in het verloop van hun onderhandelingsprocessen.

| Online (webinar)

Online webinar 'AVG en privacy'

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Na de tumultueuze start lijken de bedrijven in onze sectoren inmiddels wel gewend aan de strengere maatregelen om de privacy van mensen te beschermen. Maar wat zijn hun ervaringen? Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op activiteiten zoals het vergaren of verstrekken van data, waarbij extra scherp gelet moet worden op de AVG. Twee jaar geleden was de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een hot topic voor bedrijven en instellingen maar hoe gaat het nu? Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: we maken de balans op en bieden handvatten om praktijkvraagstukken op een verstandige en efficiënte manier aan te pakken.

| (online)

Webinar Lerend Netwerk Fit & Vitaal: 'Mentale weerbaarheid' (middag)

Tijdens dit webinar delen we inzichten en bieden we handvatten, over hoe je als werkgever de mentale gezondheid van werkenden kunt bevorderen.

| (online)

WENB Jaarcongres 2020 Online: 'Naar een nieuw ontwerp van werk'

Op vrijdag 5 juni 2020 organiseerde de WENB het Jaarcongres 2020 voor haar leden, de leden van de WWb en voor genodigde relaties. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar online. Het thema van het congres is bijzonder actueel: 'Naar een nieuw ontwerp van werk'. Hieronder vind je de link om de opname van het congres te bekijken.

Webinar 'Ontwikkeling van het pensioenstelsel'

Vorig jaar is het Pensioenakkoord afgesloten. Veel van de afspraken uit het Pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in concrete plannen. Tijdens dit webinar zullen wij daarom uitgebreid stilstaan bij de uitwerking van het Pensioenakkoord.

| Bureau WENB en WWb

HSE wet- en regelgeving - Compliance Management

De WWb organiseert een themabijeenkomst voor specialisten op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Adviseurs van Borger & Burghouts geven dan een toelichting op de meest relevante wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Voor elk van deze aandachtsgebieden bieden zij een praktische oplossingen waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen.

| Bureau WENB en WWb

Actualiteitenbijeenkomst 'Arbeidsrecht, Pensioen, Sociale Zekerheid en Fiscaal 2020'

Waarop moeten werkgevers zich voorbereiden? Welke wijzigingen staan ons te wachten in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, fiscaliteit en - niet te vergeten - de pensioenen? Welke gevolgen hebben deze wijzigingen en ontwikkelingen voor werkgevers? Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst praten we je hierover bij. Hiervoor hebben wij vier deskundigen uitgenodigd. Ook besteden we aandacht aan twee 'ledenvoordeel'-producten: het nieuwe zorgcontract met Zilveren Kruis en de 'WGA-ERD Risico Analyse'.

| Bureau WENB en WWb

Netwerkbijeenkomst DI - Benchmark Arbeid en Dashboard DI

Op dinsdag 26 november wijden wij de Netwerkbijeenkomst DI aan de presentatie van de 'Benchmark Arbeid' en het 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'. Tijdens deze bijeenkomst worden de sectorale scores gepresenteerd.

| Landgoed Zonnestraal

Directeuren Diner 2019

'Werkgeven in een disruptieve omgeving' staat voor ons als werkgeversvereniging centraal in 2019. In dit thema nemen Jeroen Veldstra en Christian Kromme u mee naar de actualiteit. Zij geven praktijkvoorbeelden en delen hun visie hoe de dreiging van disruptie omgezet kan worden in een uitdaging: wat zijn de mogelijkheden om met disruptieve technologieën en -ideeën je eigen bedrijf te versterken zodat de eigen business niet 'disrupted' raakt?

| Hotel Van der Valk

Tweedaags P&O Event 2019

Op 31 oktober en 1 november vindt weer het jaarlijkse 'P&O Event' plaats. Dit jaar staan de twee dagen vol inspiratie en interactie in het teken van ons jaarthema 'Werkgeven in een disruptieve omgeving'. En we stellen de vraag: 'Hoe blijft HR van meerwaarde voor jouw organisatie?'

| Bureau van WENB, WWb en de O&O fondsen

Secretaressen en Managementassistenten Event

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij secretaressen en managementassistenten van de bedrijven in onze sectoren over een aantal projecten en processen binnen de werkgeversvereniging. Een inhoudelijk programma dat hen meer inzicht geeft in de dagelijkse gang van zaken, maar ook van speciale activiteiten, zoals de totstandkoming van cao's en projecten. Elkaar eens "in het echt" ontmoeten is leuk, maar draagt ook bij aan het onderling begrip.

| Bureau WENB en WWb (inloop vanaf 13.00 uur)

Themabijeenkomst Arbeidsrecht en Arbeidsverhoudingen: diverse contractvormen

De Wet 'Arbeidsmarkt in Balans' (WAB) moet gaan zorgen voor een betere balans tussen flexibele en vaste arbeid. Verschillende maatregelen uit de WAB verkleinen de kosten- en risicoverschillen tussen vast en flex, vanuit de bedoeling om de aard van de arbeid centraal te stellen bij de keuze voor een contractvorm, in plaats van financiële overwegingen.

| Hotel Postillion

'Goud op de werkvloer': een inspiratiemiddag over generatiediversiteit

Tijdens deze bijeenkomst kijken we wat 'bewust generatiediversiteit benutten' kan opleveren. Het updaten van sociale processen houdt vergrijzende organisaties vitaal, 'bij de tijd' en aantrekkelijk voor medewerkers en klanten. Het bevordert ook Duurzaam Werken, want gedateerde processen nemen werkenergie weg. Vanuit een generatieperspectief worden verrassende mogelijkheden zichtbaar; directieleden, managers en medewerkers zien deze soms niet.

| (online)

Online inspiratiesessie (webinar) 'Inzetbaarheid als Service'

Dit webinar geeft inzicht in een nieuwe zienswijze en methode omtrent het 'eigenaarschap van inzetbaarheid'. U kunt dit volgen via een pc, laptop of tablet/smartphone met internetverbinding.

| Bureau WENB en WWb

Workshop 'Eigen regie op Duurzame Inzetbaarheid'

De WENB en de WWb zetten zich al jaren in om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de verschillende sectoren te bevorderen. De werkgevers faciliteren hen inmiddels op vele manieren, maar uiteindelijk moeten de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun eigen loopbaan gaan nemen. Daarom willen we hen informeren en motiveren om hiervoor keuzes te maken en in actie te komen. Voor sommige medewerkers betekent dit een gedragsverandering die tijd en energie kost. Hiervoor willen wij een tastbaar en eigentijds product voor medewerkers ontwikkelen, dat hen prikkelt en blijft boeien.

| Bureau WENB en WWb

Workshop 'Arbeidsmonitor' en 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. Vaak is het niet mogelijk om binnen je eigen organisatie een actueel beeld te krijgen over de resultaten op de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Laat staan dat je zicht hebt op hoe je scoort ten opzichte van de sector of heel BV Nederland. Daarom wil de WENB samen met TNO een 'Arbeidsmonitor' ontwikkelen.

| 'Seats2Meet' in de 'LocHal' naast Tilburg CS

WENB Jaarcongres 2019

Op vrijdag 7 juni organiseert de WENB het Jaarcongres 2019 voor haar leden, de leden van de WWb en voor genodigde relaties. Dit jaar staat het congres in het teken van ons nieuwe centrale thema: 'Werkgeven in een disruptieve omgeving'. Hiervoor hebben wij in de Tilburgse 'LocHal' een inspirerende locatie gevonden. Deze voormalige treinenwerkplaats is prachtig getransformeerd in een multifunctionele ontmoetingsplek, die symbool staat voor disrupties in het verleden, die hebben geleid tot een onverwachte en nieuwe toekomst.

| Bureau WENB en WWb

Netwerkbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid: 'Eigen regie op loopbaan'

Op dinsdagmiddag 21 mei 2019 organiseert de WENB weer een netwerkbijeenkomst over het thema duurzame inzetbaarheid. Tijdens deze bijeenkomst gaan we uitgebreid in op hetgeen de medewerkers van organisaties nodig hebben om zelf de regie te nemen in hun loopbaanontwikkeling. Ook kijken we hoe HR- en lijnmanagers de medewerkers kunnen stimuleren en ondersteunen.

| 'Het Oude Stadhuys'

Diner Pensant Arbeidsverhoudingen

Ter afsluiting van het jaarthema 'Arbeidsverhoudingen van de toekomst - welke koers kies jij?' organiseert de WENB op 9 mei 2019 een bijzondere bijeenkomst voor leden van de werkgeversdelegaties van onze sectoren. Tijdens een 'Diner Pensant' gaan we in gesprek met drie cao-onderhandelaars uit andere sectoren die een bijzonder cao-traject hebben gelopen. Zij zullen hun ervaringen met ons delen.

| Bureau van de WENB en de WWb

Themamiddag Pensioen

Op 16 april 2019 organiseren de WWb en de WENB de jaarlijkse themamiddag over pensioen. Twee sprekers van het ABP praten u bij over de actuele situatie van ons pensioenfonds. Daarna zal Michael Visser, pensioenonderzoeker bij Netspar, ingaan op de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

| Vernet

Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid: Psychisch verzuim en burn-out

Deze themabijeenkomst is bedoeld om de kennis over psychisch verzuim en burn-out te vergroten en te leren hoe hiermee binnen organisaties kan worden omgegaan. Deze themabijeenkomst is een onderdeel van het jaarprogramma dat Vernet voor deelnemers aan de benchmark verzuim & inzetbaarheid organiseert.

| Bureau WENB/WWb

Casemanagement, eigen risicodragen en re-integratie bij ziekte

Op 19 maart 2019 organiseren de WENB en de WWb een bijeenkomst over het thema Sociale Zekerheid. Hierbij gaan we in op de onderwerpen casemanagement, eigen risicodragen en re-integratie bij ziekte. Sprekers van Nysingh Advocaten, Renewi en ActivaSZ praten u hier graag over bij.

| Bureau WENB, WWb en O&O fondsen

Themabijeenkomst subsidies: stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in een disruptieve omgeving

Op dinsdagmiddag 12 februari 2019 organiseren de O&O fondsen een bijeenkomst voor de leden van de WENB en de WWb. Vanuit het thema subsidieverwerving kijken we naar 'stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in een disruptieve omgeving', omdat de bedrijven in onze sectoren momenteel voor grote veranderingen staan. Deze themamiddag geeft inzicht in ontwikkelingen, trends en voorbeelden van actuele subsidies in een structuur, waardoor de deelnemers beter in staat zijn hun bedrijfsprocessen en verdienmodellen te koppelen aan een eventuele subsidiemogelijkheid.

| Bureau WENB en WWb

Actualiteitenbijeenkomst 'Arbeidsrecht en wetswijzigingen 2019'

Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst wordt ingegaan op een aantal wetsvoorstellen voortvloeiend uit het regeerakkoord en de mogelijke gevolgen voor werkgevers. Jolanda Krijgsman (advocaat arbeidsrecht bij Nysingh) neemt u hierin mee. Rolf Blankemeijer (WENB/WWb) zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond het thema pensioen als er nieuws is over een mogelijk pensioenakkoord.

| Bureau O&O fondsen, WENB en WWb

Workshop 'Aan de slag met VR en AR?'

Gaan we al investeren in veelbelovende technologieën als 'Virtual Reality' (VR) en Augmented Reality' (AR), of onderzoeken we eerst de praktische meerwaarde van deze vormen? Uiteraard denken we na over de 'Return on Investment' wanneer we de aanpak van onze opleidingen kiezen. Maar de vraag wordt lastiger wanneer je je afvraagt welke vorm van VR het best bij een opleidingsdoel past. Tijdens deze workshop onderzoeken we samen met de deelnemers welke vorm van VR of AR bij een specifiek opleidingsdoel van toegevoegde waarde kan zijn.

| Villa Jongerius

Directeuren Diner 2018

De keynote speakers Doekle Terpstra (UNETO-VNI) en Aart Slagt (KLM) geven vanuit hun jarenlange ervaring antwoord op de vragen: "Hoe managen we cao-processen met vakbonden in steeds dynamischer omgevingen?” en “Hoe zal 'de polder' er over enkele jaren uit zien?" Directeuren van de bedrijven van de WENB en de WWb gaan in debat met cao-titanen over de arbeidsverhoudingen van de toekomst.

| Bureau WENB en WWb

Netwerkbijeenkomst: communicatie om medewerkers te stimuleren aan DI te werken

In de praktijk zien we dat bedrijven allerhande maatregelen en faciliteiten getroffen hebben voor hun medewerkers om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen; overigens met wisselend succes. Tijdens deze netwerkbijeenkomst gaan we uitgebreid in op de rol die interne verandercommunicatie kan spelen om medewerkers te stimuleren werk te maken van hun duurzame inzetbaarheid. Indaver, een lid van de WENB, presenteert de rol die communicatie speelt bij hun integrale aanpak.

| Bureau WWb en O&O fonds Waterbedrijven

Workshop ‘Communicatie met het onderwijs’

Als vervolg op het HPO van 24 mei 2018 organiseert het O&O fonds Waterbedrijven de workshop 'Communicatie met het onderwijs'. Deze is bedoeld voor medewerkers van waterbedrijven, bijvoorbeeld praktijkbegeleiders, die willen weten hoe zij het contact met de (v)mbo-scholen kunnen versterken om samen het instroomprobleem te kunnen aanpakken.