Intersectorale intervisiesessies 'Fit & Vitaal' 2024

Wegens waardering en succes dit jaar voortgezet.

Liesbeth Matti en Floor - 765x300px

In 2024 organiseren we in samenwerking met Zilveren Kruis vijf intervisiesessies over de preventie van ziekte(verzuim) en het bevorderen van gezondheid, vitaliteit en welzijn op het werk. De nadruk ligt op het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen, tips en suggesties.

Voor wie?
De intervisiesessies zijn vooral interessant voor HR- en andere professionals die arbo, gezondheid, veiligheid, duurzame inzetbaarheid of (preventie van) verzuim in portefeuille hebben, zoals preventiemedewerkers en specialisten in HSE, arbo, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Wat bespreek je?
Naast de actuele ontwikkelingen binnen de bedrijven van onze sectoren staan we stil bij wat er goed gaat en wat de uitdagingen zijn. We bespreken specifieke hulpvragen die op dat moment voor deelnemers relevant zijn en we wisselen ervaringen, tips en suggesties uit. De hulpvragen variëren van operationeel tot strategisch niveau.

Lees welke concrete hulpvragen er in 2023 besproken zijn

Wat levert het je op?
Deelname aan deze intervisiesessie levert je een netwerk op, waarbinnen je op een laagdrempelige manier met andere professionals vitaliteits- en inzetbaarheidsvraagstukken kunt bespreken. In een open dialoog inspireer je elkaar om zaken anders te bekijken en aan te pakken, door ervaringen, ideeën, aanpakken, good practices en tips uit te wisselen. Het geeft ook vertrouwen om iets in de eigen organisatie uit te proberen en het stimuleert om te blijven werken aan bewustwording op dit thema.

Data en organisatie
Liesbeth Hooghoudt (links op de foto) en Matti Paulissen van Zilveren Kruis organiseren deze intervisiesessies in samenwerking met Floor van den Heuvel.

In totaal organiseren we vijf intervisiesessies, waarvan vier online met behulp van MS-Teams:

  • donderdag 8 februari van 14.00 - 15.00 uur (online);
  • donderdag 11 april van 09.30 - 12.30 uur (in Zeist of Leiden);
  • donderdag 13 juni, van 14.00 - 15.00 uur (online);
  • donderdag 19 september van 14-15 uur (online);
  • maandag 25 november, van 14.00 - 15.00 uur (online).

Aanmelden
We vinden het belangrijk dat we elkaar tijdens de intervisiesessies leren kennen en dat er continuïteit is. Het mooiste zou zijn als het lukt om alle keren aanwezig te zijn of - als dat niet lukt - een vervanger te regelen.

Je kunt je aanmelden als jouw organisatie lid is van de WENB, de WWb of de Vwvw.
Heb je vragen over deze intervisiesessies, neem dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal.

Wil je zo vriendelijk zijn om voor je aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? Je opent dit formulier met behulp van de knop 'Aanmelden', bovenaan deze pagina.

Direct na je aanmelding ontvang je een automatische reply (voor ontvangst). Later ontvang je van Zilveren Kruis de Outlook-uitnodigingen om te kunnen deelnemen aan de afzonderlijke intervisiesessies.

Datum en tijdstip:
2024-02-08T14:00:00 2024-02-08T15:00:00
Locatie:
4x online m.b.v. MS-Teams, 1x op locatie in Zeist of Leiden
Adres:
Aanmeldperiode:
2024-01-18T15:00:00 2024-02-05T17:00:00