Floor 3 - carroussel 400px
Floor van den Heuvel

drs. F.M.M. (Floor) van den Heuvel

Programmamanager 'Fit & Vitaal' (DI)

E-mail: fvdheuvel (at) wenb.nl

(06) 533 295 67

Mijn werkbeleving en passie

Sinds januari 2016 werk ik als programmamanager Duurzame Inzetbaarheid (DI) voor de WWb en de WENB. Ik ben opgeleid in de Arbeids- en Organisatiepsychologie en heb jarenlang kennis en expertise opgedaan in zowel beleidsonderzoek als de dagelijkse praktijk binnen een HR-afdeling. Die achtergrond komt hier mooi samen.

In mijn huidige rol richt ik me enerzijds op nieuw op te zetten (inter)sectorale initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid, met als doel om nieuwe initiatieven op te zetten en kennis en inzichten met onze leden te delen. Hierbij maak ik gebruik van kennis en expertise die binnen de sectoren en organisaties voorhanden is, en richt ik me tegelijkertijd ook op nieuwe inzichten die buiten onze sectoren worden opgedaan. Dit doe ik zoveel mogelijk in contact met onze leden.

Ook voer ik de regie over het bestaande DI-aanbod dat de WWb haar leden aanbiedt in samenwerking met diverse partners. Ik ga voortdurend na wat er nodig is om dit te verbeteren. Hierbij vormt evalueren onder leden een onmisbaar onderdeel.

Ambitie en visie

Wat betreft het thema duurzame inzetbaarheid vind ik het een mooie uitdaging om telkens op zoek te gaan naar het gedeelde belang en ambitieniveau van de diverse stakeholders, en daar passende acties aan te koppelen. Daarbij zie ik duurzame inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer: de werkgever faciliteert de medewerker zodat deze daadwerkelijk de regie kan pakken, en het is aan de werknemer om die regie ook te willen pakken.

Voor de jaren 2018-2019 heeft de WENB vier speerpunten voor duurzame inzetbaarheid vastgesteld. Hieruit komen concrete initiatieven en activiteiten voort, zowel sectoraal als intersectoraal. Ook leden van de WWb nemen hierin deel.