CAO

De werkgeversvereniging WWb behartigt de belangen van de werkgever in de sector waterbedrijven. In dat kader verzorgt het bureau WWb ook cao-begeleiding.

 

Download de actuele cao-teksten

cao waterbedrijven 2015-2017 (versie december 2016)


Wilt u informatie over de cao voor waterbedrijven, neemt u dan contact op met Rolf Blankemeijer.

 

Updates cao waterbedrijven

WWb Infobulletin cao: 'Het cao-overleg stokt nog steeds' (pdf, 12 juli 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Het cao-proces duurt veel te lang!' (pdf, 15 juni 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Werkgevers gaan niet in op ultimatum en eisen vakbonden' (pdf, 14 mei 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Dienstroosters in overeenstemming brengen met de praktijk' (pdf, 16 maart 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Voortzetting cao-afspraak ketenbepaling voor callcenter-medewerkers' (pdf, 9 maart 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Derde WW-jaar voor rekening van de werkgever'' (pdf, 2 maart 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Samen met je werkgever nadenken over je loopbaan' (pdf, 23 februari 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Beoordelen en belonen: aanpassing van de cao aan huidige situatie waterbedrijven' (pdf, 16 februari 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Koopkrachtverbetering gaat over meer dan alleen inflatie' (pdf, 7 februari 2018)

WWb Infobulletin cao: 'Werkgevers hopen met eindbod tot cao-afspraken te komen' (pdf, januari 2018)

WWb Infobulletin cao deel 1a: 'Werkgevers betreuren afbreken van cao-overleg door vakbonden' (pdf, juli 2017)

WWb infobulletin cao deel 1b: 'Vraag en antwoord: overleg en inhoud nieuwe cao' (pdf, juli 2017)

WWb infobulletin cao deel 2: 'Vraag en antwoord, deel 2' (pdf, juli 2017)

WWb infobulletin cao deel 3: 'Vraag en antwoord, deel 3' (pdf, augustus 2017)

WWb infobulletin cao deel 4: 'Vraag en antwoord, deel 4' (pdf, december 2017)