CAO

De werkgeversvereniging WWb behartigt de belangen van de werkgever in de sector waterbedrijven.
In dat kader verzorgt het bureau WWb ook cao-begeleiding.

 

Download de actuele cao-teksten

cao waterbedrijven 2015-2017 (versie december 2016)

 

Wilt u informatie over de cao voor waterbedrijven, neemt u dan contact op met Rolf Blankemeijer.