Cao

 

screendump homepage caodrinkwater - 930px

De WWb begeleidt de werkgevers in de sector drinkwaterbedrijven bij de totstandkoming van cao's.

Download de actuele cao-teksten

Cao Waterbedrijven 2023 (pdf)

Cao Waterbedrijven 2021-2022 (pdf)

Cao Waterbedrijven 2020 (pdf)

Cao Waterbedrijven 2015-2017 (versie december 2016)

Bezoek de website cao drinkwater!

Medewerkers in de drinkwaterbedrijven kunnen voor al hun vragen over de cao en het caoproces terecht caodrinkwater.nl. Deze website geeft inzicht in het cao-proces en laat de medewerkers in de sector aan het woord.

Meer weten?

Wilt u informatie over de cao voor waterbedrijven, neemt u dan contact op met Rolf Blankemeijer. 

Infobulletins cao waterbedrijven

10-05-2021: Bekijk het filmpje van het cao-resultaat (MP4, 20 MB)

30-04-2021: Nieuwe cao drinkwatersector! (pdf)

03-02-2021: Cao-overleg 2 februari 2021 (pdf)

13-01-2021: Cao-overleg 11 januari 2021 (pdf)

28-12-2020: Cao-overleg 23 december 2020 (pdf)

13-11-2020: Cao-overleg opnieuw uitgesteld (pdf)

28-10-2020: Cao-overleg opgeschort (pdf)

09-07-2019: 'Een nieuwe cao voor de drinkwatersector' (pdf)

13-06-2019: 'Werkgevers unaniem ingestemd met cao-akkoord van onderhandelingsdelegaties en vakbonden' (pdf)

18-04-2019: 'Werkgevers en vakbonden weer in gesprek' (pdf)

08-03-2019: Brief van WWb-bestuur aan de medewerkers (pdf, inloggen verplicht)

23-10-2018: 'Ondanks uitblijven cao toch verhoging lonen' (pdf)

22-10-2018: 'Vakbonden negeren CAO-advies onafhankelijk bemiddelaar; werkgevers geven toch een loonsverhoging' (pdf)

12-09-2018: 'Werkgevers en vakbonden schakelen externe bemiddelaar in' (pdf)

07-09-2018: 'Ultieme poging van werkgevers om tot een cao-akkoord te komen' en brief aan de vakbonden (pdf)

04-09-2018: 'Vakbonden wijzen uitnodiging werkgevers voor hervatting cao-overleg af' (pdf)

12-07-2018: 'Het cao-overleg stokt nog steeds' (pdf)

15-06-2018: 'Het cao-proces duurt veel te lang!' (pdf)

14-05-2018: 'Werkgevers gaan niet in op ultimatum en eisen vakbonden' (pdf)

16-03-2018: 'Dienstroosters in overeenstemming brengen met de praktijk' (pdf)

09-03-2018: 'Voortzetting cao-afspraak ketenbepaling voor callcenter-medewerkers' (pdf)

02-03-2018: 'Derde WW-jaar voor rekening van de werkgever' (pdf)

23-02-2018: 'Samen met je werkgever nadenken over je loopbaan' (pdf)

16-02-2018: 'Beoordelen en belonen: aanpassing van de cao aan huidige situatie waterbedrijven' (pdf)

07-02-2018: 'Koopkrachtverbetering gaat over meer dan alleen inflatie' (pdf)

januari 2018: 'Werkgevers hopen met eindbod tot cao-afspraken te komen' (pdf)

december 2017: 'Vraag en antwoord, deel 4' (deel 4, pdf)

augustus 2017: 'Vraag en antwoord' (deel 3, pdf)

juli 2017: 'Werkgevers betreuren afbreken van cao-overleg door vakbonden' (deel 1a, pdf)

juli 2017: 'Vraag en antwoord: overleg en inhoud nieuwe cao' (deel 1b, pdf)

juli 2017: 'Vraag en antwoord' (deel 2, pdf)