CAO

 

screendump homepage caodrinkwater - 930px

De WWb begeleidt de werkgevers in de sector drinkwaterbedrijven bij de totstandkoming van cao's.

Download de actuele cao-teksten

cao waterbedrijven 2021-2022 (pdf)

cao waterbedrijven 2020 (pdf)

cao waterbedrijven 2015-2017 (versie december 2016)

Bezoek de website cao drinkwater!

Voor de cao drinkwater is in december 2020 een nieuwe website ontwikkeld.
Deze geeft inzicht in het cao-proces en laat de medewerkers in de sector aan het woord.

Naar de website caodrinkwater.nl

Meer weten?

Wilt u informatie over de cao voor waterbedrijven, neemt u dan contact op met Rolf Blankemeijer

Infobulletins cao waterbedrijven

10-05-2021: Bekijk het filmpje van het cao-resultaat (MP4, 20 MB)

30-04-2021: Nieuwe cao drinkwatersector! (pdf)

03-02-2021: Cao-overleg 2 februari 2021 (pdf)

13-01-2021: Cao-overleg 11 januari 2021 (pdf)

28-12-2020: Cao-overleg 23 december 2020 (pdf)

13-11-2020: CAO-overleg opnieuw uitgesteld (pdf)

28-10-2020: CAO-overleg opgeschort (pdf)

09-07-2019: 'Een nieuwe cao voor de drinkwatersector' (pdf)

13-06-2019: 'Werkgevers unaniem ingestemd met cao-akkoord van onderhandelingsdelegaties en vakbonden' (pdf)

18-04-2019: 'Werkgevers en vakbonden weer in gesprek' (pdf)

08-03-2019: Brief van WWb-bestuur aan de medewerkers (pdf, inloggen verplicht)

23-10-2018: 'Ondanks uitblijven cao toch verhoging lonen' (pdf)

22-10-2018: 'Vakbonden negeren CAO-advies onafhankelijk bemiddelaar; werkgevers geven toch een loonsverhoging' (pdf)

12-09-2018: 'Werkgevers en vakbonden schakelen externe bemiddelaar in' (pdf)

07-09-2018: 'Ultieme poging van werkgevers om tot een cao-akkoord te komen' en brief aan de vakbonden (pdf)

04-09-2018: 'Vakbonden wijzen uitnodiging werkgevers voor hervatting cao-overleg af' (pdf)

12-07-2018: 'Het cao-overleg stokt nog steeds' (pdf)

15-06-2018: 'Het cao-proces duurt veel te lang!' (pdf)

14-05-2018: 'Werkgevers gaan niet in op ultimatum en eisen vakbonden' (pdf)

16-03-2018: 'Dienstroosters in overeenstemming brengen met de praktijk' (pdf)

09-03-2018: 'Voortzetting cao-afspraak ketenbepaling voor callcenter-medewerkers' (pdf)

02-03-2018: 'Derde WW-jaar voor rekening van de werkgever'' (pdf)

23-02-2018: 'Samen met je werkgever nadenken over je loopbaan' (pdf)

16-02-2018: 'Beoordelen en belonen: aanpassing van de cao aan huidige situatie waterbedrijven' (pdf)

07-02-2018: 'Koopkrachtverbetering gaat over meer dan alleen inflatie' (pdf)

januari 2018: 'Werkgevers hopen met eindbod tot cao-afspraken te komen' (pdf)

december 2017: 'Vraag en antwoord, deel 4' (deel 4, pdf)

augustus 2017: 'Vraag en antwoord' (deel 3, pdf)

juli 2017: 'Werkgevers betreuren afbreken van cao-overleg door vakbonden' (deel 1a, pdf)

juli 2017: 'Vraag en antwoord: overleg en inhoud nieuwe cao' (deel 1b, pdf)

juli 2017: 'Vraag en antwoord' (deel 2, pdf)