slider-waterbedrijven-mirror

De WWb is de werkgeversvereniging voor de drinkwatersector.

Voor en door topwerkgevers

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwatersector. De vereniging ondersteunt de leden in hun werkgeversrol en dient als vraagbaak op het vlak van arbeidsvoorwaarden en de cao Waterbedrijven.

De WWb behartigt de sociaal-economische belangen van haar leden: zo sluiten wij een collectieve arbeidsovereenkomst voor circa 5.500 werknemers in de drinkwatersector. Ook is de WWb het platform waar HR-professionals uit de branche elkaar ontmoeten en kennis delen. Ons secretariaat zorgt voor de organisatie en coördinatie van uiteenlopende activiteiten.

WENB-column door Reinier Rutjens

"We moeten in Nederland de bakens verzetten", aldus Hans Borstlap. Werk is essentieel voor de economische welvaart, de maatschappelijke samenhang én ons sociale welbevinden. De Nederlandse arbeidsmarkt lijkt heel flexibel, maar dat geldt maar voor een deel ervan.

Reinier 12 - 400 px

In een beweeglijke (arbeids)markt is wendbaarheid cruciaal. Het vergroten van de wendbaarheid van organisaties en mensen realiseren we door het vergroten van de weerbaarheid van alle werkenden.

Lees verder