slider-waterbedrijven-mirror

De WWb is de werkgeversvereniging voor de drinkwatersector.

Voor en door topwerkgevers

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwatersector. De vereniging ondersteunt de leden in hun werkgeversrol en dient als vraagbaak op het vlak van arbeidsvoorwaarden en de cao Waterbedrijven.

De WWb behartigt de sociaal-economische belangen van haar leden: zo sluiten wij een collectieve arbeidsovereenkomst voor circa 5.500 werknemers in de drinkwatersector. Ook is de WWb het platform waar HR-professionals uit de branche elkaar ontmoeten en kennis delen. Ons secretariaat zorgt voor de organisatie en coördinatie van uiteenlopende activiteiten.

Het laatste nieuws

MEER NIEUWS

LEDEN AAN HET WOORD

Een interview met Yvonne Siemens,
Teamleider HRM bij WMD Drinkwater:

'Medewerkers voeren zelf de regie op hun loopbaan'
logo WMD drinkwater

"Vitaliteit en een blijvende ontwikkeling zijn cruciaal voor de inzetbaarheid van medewerkers. De medewerkers hebben zelf de verantwoordelijkheid om hierop een eigen regie te voeren. De werkgever biedt daar waar nodig en mogelijk ondersteuning en faciliteiten.

Ook bij WMD is heel duidelijk de ontwikkeling te zien dat medewerkers tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Dat stelt eisen aan hun vitaliteit en het betekent ook dat hun vakkennis en competenties op niveau moeten blijven.

Vitaliteit en gezondheid van medewerkers, zowel jong als oud, zijn daarom belangrijke thema’s in het HR-beleid van WMD. Ook het werk zelf verandert.
Je ziet in de afgelopen jaren een steeds verdergaande digitalisering van de werkzaamheden. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling een extra impuls gegeven."

LEES VERDER

Column Reinier Rutjens

Reinier 12 - 400 px
'Blijf investeren, vooral in mensen!'

"Prinsjesdag bracht geen grote verrassingen, maar het kabinet maakt wel de juiste keuze. Ondanks de onzekere toekomst durft het kabinet te investeren in plaats van te bezuinigen, zoals tijdens de vorige economische crisis in 2008. Het kabinet haalt infrastructurele investeringen naar voren, stopt 20 miljard euro in het Nationale Groeifonds en verlengt de herstelpakketten met negen maanden. Ook werkgevers moeten nu durven te investeren in mensen."

"Ik maak mij grote zorgen dat deze tijdelijke vangnetbepaling voor een kleine groep uit het Pensioenakkoord de komende cao-overleggen gaat overheersen. Niet meer het investeren in duurzame inzetbaarheid staat voorop maar het creëren van vervroegde uittredingsregelingen gaat de boventoon voeren."

LEES VERDER