slider-waterbedrijven-mirror

Lees alles over het cao-traject 2021 op de website cao drinkwater!

Voor en door topwerkgevers

logo-caodrinkwater.nl_100x90

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwatersector. De vereniging ondersteunt de leden in hun werkgeversrol en dient als vraagbaak op het vlak van arbeidsvoorwaarden en de cao Waterbedrijven.

De WWb behartigt de sociaal-economische belangen van haar leden: zo sluiten wij een collectieve arbeidsovereenkomst voor circa 5.500 werknemers in de drinkwatersector. Ook is de WWb het platform waar HR-professionals uit de branche elkaar ontmoeten en kennis delen. Ons secretariaat zorgt voor de organisatie en coördinatie van uiteenlopende activiteiten.

Het laatste nieuws

MEER NIEUWS

LEDEN AAN HET WOORD

Een interview met Hank Kuit,
bestuurslid WWb, Corporate Recruitment Manager Vitens:

'De drinkwatersector is volwassen geworden'
logo Vitens 242px

Op 1 augustus 2021 beëindigt Hank Kuit zijn bestuurslidmaatschap van het bestuur WWb. Zijn zittingstermijn van drie jaar zit er dan op. Nienke de Wolff, HR Manager bij Evides, neemt het stokje van Hank over als nieuw bestuurslid van de WWb.

"Het is nu allemaal wat zakelijker, maar daarmee ook transparanter (controleerbaar en open) en efficiënter geworden. Mensen weten beter waar ze aan toe zijn en wat van hen wordt verwacht. De drinkwatersector is nu een echte sector geworden met een duidelijke identiteit en met bedrijven die bereid zijn om met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen."

LEES VERDER

Column Rolf Blankemeijer

Rolf 2 - carroussel 400px
Stop met symboolwetgeving!

"In januari 2021 is het initiatiefwetsvoorstel 'Werken waar je wilt' ingediend bij de Tweede Kamer. De initiatiewet wil hiermee een recht op thuiswerken introduceren. Een medewerker mag op zijn verzoek altijd thuiswerken, tenzij de werkgever zwaarwegende redenen heeft dat dit niet kan.

De nieuwe regeling beoogt een positieve invloed op het welzijn van de medewerkers te hebben. Thuiswerken leidt tot minder verkeer en dit heeft een positief effect op het milieu. En oh ja: de werkgever mag ook meedelen in de nieuwe verworvenheden, want thuiswerken zou tot minder ziekteverzuim en daarmee tot lagere kosten voor de werkgever leiden."

LEES VERDER