Stimuleren van een leercultuur: richt je organisatie op ontwikkeling!

In dit derde deel van de serie 'Een lerende organisatie worden?' geeft Adamien van Barneveld, programmamanager opleiden en ontwikkelen, tips hoe je zelf kunt bijdragen aan een bloeiende leercultuur.

Adamien van Barneveld 1 - 765x300px

Het creëren van een bloeiende leercultuur binnen een organisatie is geen eenvoudige taak, maar het is van onschatbare waarde voor groei in tijden van verandering en tekorten. Een leercultuur is niet alleen gunstig voor individuele werknemers, maar ook voor de veerkracht van de organisatie als geheel. Jij kunt een cruciale rol spelen in het maken van een omgeving waarin leren wordt gestimuleerd, ondersteund en gewaardeerd.

Hieronder vind je de cruciale ingrediënten om een leercultuur te bevorderen:

 1. Stel tijd voor leren beschikbaar
  Eén van de meest waardevolle middelen die een organisatie kan bieden voor het bevorderen van leren is tijd. Door werknemers tijd te geven om zich te ontwikkelen, investeert een organisatie niet alleen in hun groei, maar ook in haar eigen toekomstige succes. Het reserveren van specifieke werktijd voor leren en ontwikkeling laat zien dat een organisatie waarde hecht aan de groei van haar medewerkers. Ook als je niet daadwerkelijk van werktijd leertijd kunt maken, dan kun je voor een medewerker ook leertijd creëren door hierover het gesprek aan te gaan.

 2. Bevorder het gebruik van leerbudgetten
  Naast tijd is het belangrijk om werknemers toegang te geven tot financiële middelen voor hun leerbehoeften. Dit kan via opleidingsbudgetten, maar ook via individuele leerbudgetten. In diverse cao’s is dit opgenomen.

  Het toewijzen van een leerbudget stelt werknemers in staat zelf te beslissen welke vaardigheden zij willen ontwikkelen en welke cursussen, trainingen of andere leermiddelen aansluiten bij hun professionele ontwikkelingsbehoeften. Dit vergroot de autonomie en betrokkenheid van werknemers bij hun ontwikkeling. Het beschikbaar stellen van een leerbudget laat zien dat een organisatie de groei van haar personeel ondersteunt.

  In de praktijk blijkt nogal eens dat de leerbudgetten onbenut blijven. Zonde! Ga in gesprek met mensen en help hen stappen te zetten. Informeer over nieuw (relevant) aanbod, stuur een reminder, et cetera.

  Bied de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren
  Met de komst van nieuwe technologieën, zoals e-learningplatforms en mobiele apps, is het gemakkelijker dan ooit voor medewerkers om te leren waar en wanneer het hen uitkomt. Zij kunnen hun leermomenten flexibel plannen, wat resulteert in een hogere mate van betrokkenheid en effectiviteit. Ook dit gaat niet vanzelf. Besteed hier aandacht aan in werkoverleggen. Bespreek ieders manier van leren, geef (elkaar) tips en geef regelruimte.

 3. Bevorder informeel leren en integreer leren in het werk
  Niet al het leren vindt plaats in formele trainingsprogramma's. Informeel leren, zoals on-the-job, via mentorship en peer-to-peer kennisdeling, is vaak net zo waardevol, zo niet waardevoller dan formeel leren. Het aanbieden van leermogelijkheden in kleine, behapbare stapjes kan de toegankelijkheid van het leerproces vergroten en de kans op succesvolle integratie van nieuwe kennis en vaardigheden vergroten. Door elementen van gaming - met uitdagingen, beloningen en competitie - toe te passen op leeractiviteiten, vergroot je de motivatie en betrokkenheid van werknemers ven stimuleren het leerproces.

 4. Neem drempels weg
  Het is van cruciaal belang om drempels weg te nemen die het leren kunnen belemmeren. Dit kan variëren van het bieden van technische ondersteuning voor e-learningplatforms tot het aanpakken van de mindset van werknemers ten opzichte van leren. Door actief te luisteren naar de behoeften en uitdagingen van werknemers en proactief oplossingen te bieden, kun je een omgeving creëren waarin leren moeiteloos en aangenaam wordt.

 5. Samenvattend: ga voor een integrale benadering!
  Het bevorderen van een leercultuur vereist een integrale benadering waarin verschillende ingrediënten samenkomen, van tijd en budget tot innovatieve leermethoden. Leidinggevenden, HR- en opleidingsfunctionarissen spelen een cruciale rol in het cultiveren van deze cultuur en het stimuleren van de groei en ontwikkeling van organisaties en haar medewerkers. Succes!

Adamien van Barneveld


Lees ook deel 1 en deel 2 van deze serie.