Ledenvoordeel

De WWb zorgt dat haar leden zich kunnen ontwikkelen tot topwerkgevers. Dat doen we door samen te werken aan constructieve arbeidsverhoudingen, moderne arbeidsvoorwaarden, effectieve belangenbehartiging en door kennis te delen, te verrijken en toepasbaar te maken.

Wij brengen de leden met elkaar in contact rond actuele thema’s, zodat zij kunnen profiteren van elkaars kennis en ervaring. Het bureau van de WWb functioneert als een 'kennisknooppunt': we verzamelen, bundelen, verrijken en ontsluiten informatie die voor onze leden relevant is.

Als lid van de vereniging ontvang je uitnodigingen voor bijeenkomsten over actuele thema's, zoals: wijzigingen in de wetgeving, ontwikkelingen rond pensioenen, sociale plannen, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid van werknemers en het benutten van talenten in technische beroepen.

VOORDELEN VAN DE VERENIGING

Lid worden van WWb biedt jouw organisatie een aantal voordelen:

  • marktconforme cao’s met concurrerende arbeidsvoorwaarden
  • (mantel)contracten voor collectieve verzekeringen
  • advisering over (collectieve) arbeidsvoorwaarden
  • opleidingen en cursussen ter ondersteuning van het sociaal beleid
  • een netwerk voor het uitwisselen van ervaringen, het delen van informatie
  • toegang tot het WWb Ledennet

De leden van de WWb profiteren van een aantal ledenvoordelen van de Werkgeversvereniging WENB. Je leest hier alles over in de rubriek ledenvoordelen en mantelovereenkomsten van de WENB.

Voor meer informatie over de contributie die verbonden is aan het lidmaatschap van de WWb kun je contact opnemen met Reinier Rutjens, secretaris.