Over de WWb

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria en samenwerkingsverbanden. De vereniging ondersteunt de leden in hun werkgeversrol en dient als vraagbaak op het vlak van arbeidsvoorwaarden en de cao Waterbedrijven.

De WWb behartigt de sociaal-economische belangen van haar leden: zo sluiten wij een collectieve arbeidsovereenkomst voor de medewerkers in de drinkwatersector. Ook is de WWb het platform waar HR-professionals uit de branche elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen delen.

De WWb bestaat uit 18 organisaties met ruim 5.800 medewerkers.
De WWb is lid van de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en AWVN.

Het adres van het secretariaat en onze contactgegevens vind je op de webpagina 'Contact'.

Bestuur
Het bestuur van de WWb bestaat uit vier leden en wordt gevormd door:

  • Jelle Hannema, voorzitter (voorzitter directie Vitens)
  • Rob van Dongen, vicevoorzitter (directeur Brabant Water)
  • Nienke de Wolff, bestuurslid (HR Manager Evides)
  • Olaf van der Kolk, bestuurslid (directeur Aquaminerals)

De Werkgeversvereniging WWb werkt samen met haar leden aan een sterke arbeidsmarktpositie, zodat zij goed opgeleid en gemotiveerd personeel kunnen blijven aantrekken en behouden.

De WWb ontwikkelt samen met haar leden innovatieve arbeidsvoorwaarden waarmee bedrijven zich op de arbeidsmarkt kunnen onderscheiden als topwerkgevers.

Zij realiseert dit doel door een bijdrage te leveren aan of voorwaarden te scheppen voor:

  • moderne, concurrerende arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid, hetgeen leidt tot een sterke arbeidsmarktpositie van onze leden, zodat zij zich kunnen onderscheiden als topwerkgevers met innovatieve arbeidsvoorwaarden en state-of-the-art werkgeverschap;
  • constructieve arbeidsverhoudingen;
  • samenwerking en belangenbehartiging;
  • het creëren en uitbouwen van een relevante en praktische kennishub voor haar leden.

Contact

Voor meer informatie over de WWb kunt u contact opnemen met Reinier Rutjens (secretaris) of Rolf Blankemeijer (senior beleidsadviseur).

Het servicebureau van de WWb voert het secretariaat van de vereniging. Het servicebureau ondersteunt, adviseert en informeert de leden van de WWb.