Over de WWb

De vereniging bestaat uit een Algemene Ledenvergadering, een bestuur en een overlegplatform Hoofden P&O. De vereniging wordt ondersteund door het secretariaat van de WWb.

De WWb voert tevens het secretariaat voor de Stichting O&O Fonds Waterbedrijven en de Centrale Bezwarencommissie Functie-indeling (ingesteld bij cao).

De WWb werkt nauw samen met de WENB (werkgeversvereniging voor energie, kabel & telecom, netwerkbedrijven en GEO) op thema's als pensioen, collectieve contracten en innovatie van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Het bureau van de WWb is op dezelfde locatie ondergebracht als het bureau van de WENB. De WENB voert op basis van een 'service level agreement' de taken van het secretariaat en diverse werkzaamheden voor de WWb uit.

De WWb bestaat uit 17 bedrijven met in totaal 5.650 werknemers.
De WWb is lid van de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en AWVN.

BESTUUR

Het bestuur van de WWb bestaat uit drie leden en wordt gevormd door:

  • Wim Drossaert, voorzitter (directeur Dunea)
  • Riksta Zwart, vice-voorzitter (directeur Waterbedrijf Groningen) 
  • Hank Kuit, bestuurslid (manager Human Resources Vitens)
JAARVERSLAG EN JAARREKENING

download het jaarverslag van 2016

DE LEDEN

naar de ledenlijst

STATUTEN WWb

download de statuten

PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

naar onze privacy policy

DISCLAIMER WEBSITE EN LEDENNET

naar onze disclaimer

MISSIE EN VISIE

De Werkgeversvereniging WWb werkt samen met haar leden aan een sterke arbeidsmarktpositie, zodat zij goed opgeleid en gemotiveerd personeel kunnen blijven aantrekken en behouden.

De WWb ontwikkelt samen met haar leden innovatieve arbeidsvoorwaarden waarmee bedrijven zich op de arbeidsmarkt kunnen onderscheiden als topwerkgevers.

Zij realiseert deze missie door een bijdrage te leveren aan of voorwaarden te scheppen voor:

  • moderne, concurrerende arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid, hetgeen leidt tot een sterke arbeidsmarktpositie van onze leden, zodat zij zich kunnen onderscheiden als topwerkgevers met innovatieve arbeidsvoorwaarden en state-of-the-art werkgeverschap;
  • constructieve arbeidsverhoudingen;
  • samenwerking en belangenbehartiging;
  • het creëren en uitbouwen van een relevante en praktische kennishub voor haar leden.

BUREAU WWb

Het servicebureau van de WWb zet zich ervoor in de vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Hiervoor is een 'Service Level Agreement' (SLA) opgesteld, dat de dienstverlening door het bureau WWb beschrijft. Het SLA is bedoeld om de 'klant-leverancierrelatie' tussen het bureau en de leden te versterken en de service professioneel te organiseren en te borgen.

Het bureau ondersteunt, faciliteert, adviseert en informeert de leden. De adviseurs en medewerkers van het bureau behartigen de collectieve belangenbehartiging van de vereniging op het gebied van:

  • concurrerende arbeidsvoorwaarden;
  • constructieve arbeidsverhoudingen;
  • en de daarmee samenhangende beleidsterreinen.

Het servicebureau van de WWb voert het secretariaat van de vereniging.