ABP en het Nieuwe Pensioencontract

Cyril Savelkoul - 340px sq

Cyril Savelkoul van ABP ging in op de financiële situatie van ABP (waaronder de dekkingsgraad en de premie voor 2024). Ook gaf hij een toelichting op de stand van zaken op de ontwikkeling van het Nieuwe Pensioencontract (NPC) bij ABP.

Dit webinar belichtte de overgang naar het NPC, alleen vanuit het perspectief van de werkgever. Deze bijeenkomst was bestemd voor medewerkers van de WWb, de WENB en de Vwvw, die zich bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid, zoals de leden van een DO, SHRO, expertisegroep, de werkgroep pensioen en het Netwerk Hoofden Salarisadministratie.

Download de presentatie (pdf)

Datum en tijdstip:
2023-10-19T10:00:00 2023-10-19T11:30:00
Locatie:
(online m.b.v. MS-Teams)
Adres:
Aanmeldperiode:
2023-09-19T18:30:00 2023-10-17T12:00:00