Thema collectieve contracten

De WWb heeft samen met de WENB een collectief zorgcontract afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Hierdoor kunnen onze leden collectiviteitsvoordeel behalen. Dat voordeel wordt niet alleen gezocht in het volume (een lagere premie), maar ook in de inhoud: betere voorwaarden en zo mogelijke pakketten.

De collectieve ziektekostenverzekering (Zilveren Kruis Achmea):

  • contract zorgverzekering 'basis'
  • contract zorgverzekering 'aanvullend'

Meer weten?
Voor meer informatie over collectieve contracten kunt u contact opnemen met Pim Beljaars.