Thema pensioen

Pensioen blijft een actueel thema. Overheid, vakbonden en werkgevers hebben in juni 2019 een Pensioenakkoord afgesloten. Veel onderdelen van het Pensioenakkoord moeten nog verder worden uitgewerkt. Zeker is dat er de komende jaren nog veel op het gebied van de oudedagsvoorzieningen, zoals de AOW en de aanvullende pensioenregelingen, zal gaan veranderen. Werkgevers en werknemers zullen ongetwijfeld in dat kader keuzes moeten maken om de pensioenvoorziening weer op het door hen gewenste niveau te brengen.

Hier informeren wij u over:

  • de pensioenregeling van ABP (nuttige links, reglementen, premies en nieuws);
  • de actualiteit (pensioen in beweging);
  • de werkgroep pensioen van de WWb en de WENB (alleen voor leden).


ABP
De werkgevers die zijn aangesloten bij de WWb hebben hun pensioenregeling ondergebracht bij ABP. Hieronder vindt u downloads en verwijzingen naar de website van ABP:

Statuten
Pensioenreglement
Pensioenpremie

Checklist van ABP 'Wegwijs in uw pensioen' (pdf)

Verantwoordingsorgaan ABP

Snel meer weten

Pensioen in beweging

Pensioen is continu in beweging, blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

In de digitale nieuwsbrief van het ABP wordt het thema pensioen in heldere taal uitgelegd. In de nieuwsbrief staan tips voor de medewerkers over bijvoorbeeld het partnerpensioen of waar een medewerker op moet letten als hij of zij minder gaat werken. Ook onderwerpen zoals de dekkingsgraad, de pensioenpremies, wijzigingen in de pensioenregeling en de manier waarop ABP deze belegt komen regelmatig in de nieuwsbrief terug.

Aanmelden voor de ABP Nieuwsbrief

naar boven

Werkgroep pensioen
Binnen de WENB en de WWb is er een intersectorale werkgroep pensioen. Deze is samengesteld uit pensioenspecialisten van de verschillende bedrijven.

De werkgroep pensioen:

  • bereidt standpunten voor die onze vertegenwoordiger inbrengt in het Verantwoordingsorgaan van het ABP en de Commissie Pensioenbeleid van VNO-NCW;
  • houdt de aangesloten bedrijven op de hoogte van actuele ontwikkelingen;
  • brengt advies uit aan de HR-directeuren van de aangesloten bedrijven over pensioenaangelegenheden;
  • zorgt zonodig voor informatiemateriaal dat de bedrijven voor communicatie naar werknemers kunnen gebruiken;
  • wisselt onderling kennis en informatie uit;
  • houdt zich bezig met actuele thema's die de bedrijven uit onze sectoren raakt.

Eén van de onderwerpen waarop de werkgroep zich richt is de gevolgen van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

naar boven

Aftopping 100K
Hieronder vindt u de documenten van dit dossier; hiervoor dient u in te loggen op ons ledennet.

01-10-2015: Raamovereenkomst netto lijfrente Loyalis - WENB/WWb (pdf)  
30-09-2015: Dienstverleningsovereenkomst Schouten Zekerheid 100K (pdf)
30-09-2015: Checklist individuele gesprekken met adviseur Schouten Zekerheid (pdf)
05-09-2015: Brief netto pensioen netto lijfrente voor werknemers (pdf)
05-09-2015: Bijlage 1: Gevolgen van versobering (aftopping) pensioenopbouw boven 100K (pdf)
05-09-2015: Bijlage 2: Overzicht wijzigingen ABP nabestaandenpensioen van 2014 naar 2023 (pdf)
05-09-2015: Bijlage 3: Netto pensioen, netto lijfrente of anders (pdf)
05-09-2015: Bijlage 4: Vergelijking netto pensioen - netto lijfrente (pdf)
05-09-2015: Bijlage 5: Onafhankelijk advies (pdf)
18-08-2015: Presentatie: Aftopping 100K netto pensioen en netto lijfrente (pdf)
22-06-2015: Pensioen update 4 WENB/WWb (pdf)
07-04-2015: Advies premievrijval 100K plus (pdf)
13-01-2015: Planning van Loyalis collectief contract NP (pdf)

naar boven

Meer weten over pensioenen?

Wilt u informatie over de ontwikkelingen binnen het thema pensioen, neemt u dan contact op met Rolf Blankemeijer.