Thema beloningsonderzoek

De WWb doet periodiek onderzoek naar de marktconformiteit van de binnen de sector geldende arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en vakbonden hebben in artikel 4.1. van de Cao van de waterbedrijven vastgelegd dat de marktconformiteit van de het beloningsniveau bewaakt zal worden aan de hand van de mediaan ‘Algemene Markt’. Deze mediaan geldt als normering voor de beloning.

In 2023 hebben de vakbonden en werkgevers voor de laatste keer een beloningsonderzoek laten uitvoeren door de AWVN. De beloningsgegevens zijn vergeleken met de 'Algemene Markt Nederland'. Vakbonden en werkgevers hebben de resultaten van het onderzoek goedgekeurd. Dit onderzoek is niet openbaar. Uit het onderzoek bleek dat het beloningsniveau in de drinkwatersector ruim boven de in de cao gestelde norm lag en dat de beloningen marktconform waren.