Thema arbocatalogus

De Nederlandse drinkwaterbedrijven, verenigd in de werkgeversvereniging WWb, hebben een arbocatalogus ontwikkeld die voor alle waterbedrijven in de sector geldt. De laboratoria die ook onder de WWb vallen beschikken over een eigen arbocatalogus.

De Stuurgroep Arbocatalogus van de WWb bestaat uit:

  • Peter Ploeger, Vitens (lid)
  • Michel Hupkens, FNV Publiek Belang/Vitens (lid)
  • Rolf Blankemeijer, WWb (secretaris)


Raadpleeg de arbocatalogus voor waterbedrijven

Download de VGWM-risicolijst bij werkzaamheden aan de EGW Infrastructuur (XLS)

In dit bestand worden de standaard en bijzondere VGWM-risico's benoemd die gelden bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Infrastructuur van de Regionale Netbeheerders van Elektriciteit, Gas en Water (EGW).

Voor vragen en/of opmerkingen over de inhoud of toepassing van dit document, graag contact opnemen met één van de contactpersonen opgenomen in tabblad 'revisiebeheer'.

Maar weten over de arbocatalogus?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema arbeidsomstandigheden en de arbocatalogus kunt u contact opnemen met Gerda Heller.