Thema wetgeving

De Wet werk en zekerheid (WWZ) vloeit voort uit het Sociaal Akkoord dat kabinet en sociale partners op 11 april 2013 sloten en bevat grote wijzigingen in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Het kabinet wil het ontslagrecht hiermee sneller, goedkoper en eerlijker maken en de rechtspositie van flexwerkers versterken. De WW wordt in duur verkort en meer op gericht om werklozen snel aan het werk te krijgen.

Deze wijzigingen raken direct alle sectoren van de WENB en de WWb. Daarmee is het voor de WENB en de WWb een prioritair dossier.

Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen door de Eerste Kamer. De WWZ is vanaf 1 januari 2015 in werking getreden.

De WWZ valt uiteen in drie onderdelen:

 • Flexibiliteit: vanaf 1 januari 2015 (keten vanaf 1 juli 2015)
 • Ontslag: vanaf 1 juli 2015
 • WW: vanaf 1 januari 2016

Belangrijkste aanpassingen / overwegingen voor de cao

 • Ketenbepaling: afwijkingsmogelijkheden bij cao (1 juli 2015)
 • Ontslagrecht: wenselijkheid van een ontslagcommissie bij cao (1 juli 2015)
 • Transitievergoeding: mogelijkheden om in cao te regelen (1 juli 2015)
 • WW: wenselijkheid en scenario’s voor derde jaar WW (1 januari 2016)

Toolbox Wwz voor de WWb
Al het door de werkgroep Werk en Zekerheid ontwikkelde informatiemateriaal is beschikbaar voor onze leden op de webpagina Toolbox WWZ:

 • de Toolbox Wwz voor leden van de WWb
 • factsheets voor werkgevers (publicaties van de Rijksoverheid)
 • een overzicht van formulieren voor ontslag en het UWV
 • voorlichtingsmateriaal voor werknemers

De werkgroep Werk en Zekerheid heeft twee whitepapers ontwikkeld, voor Flex en Ontslag. Deze staan boordevol tips, adviezen en veelgestelde vragen over de Wet werk en zekerheid, afstemd op de informatiebehoeften van HR-afdelingen binnen onze bedrijven.

In de whitepapers zijn ook de gewijzigde actuele wetteksten opgenomen. Vanwege de aanbevelingen voor het cao-overleg zijn de whitepapers ook relevant voor de cao-onderhandelingsdelegaties. De aanbevelingen zijn opgenomen in blauwe tekstvakken.

De werkgroep Werk en Zekerheid heeft diverse vormen van voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zoals een samenvatting voor HR-medewerkers (zonder wettekst en cao-aanbevelingen), een factsheet voor werknemers (met een opsomming van de belangrijkste wijzigingen) en twee powerpointpresentaties voor de voorlichting van het personeel. Desgewenst kunt deze publicaties bewerken. Ook zijn er drie formats voor brieven beschikbaar, voor de ontslagaanzegging van werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Meer informatie
Op de website van de WENB kunt u factsheets over arbeidsrecht downloaden.

Meer weten?
Voor meer informatie over arbeidsrechtelijke vraagstukken kunt u contact opnemen met Gabriëlle Verberne.