Functiefamilie 9: Personeel & Organisatie

Voor de Waterbedrijven is een functiewaardering- en beloningssysteem van kracht, geregeld in hoofdstuk 5 van de cao WWb.
De procedures met betrekking tot bezwaar en beroep inzake functiewaardering zijn geregeld in hoofdstuk 16 van de cao WWb.

Hieronder vindt u de documenten van functiewaardering binnen de functiefamilie 'Personeel & Organisatie'.
U kunt deze in pdf-formaat downloaden:

Terug naar het overzicht van functiefamilies

Hoe werkt functiewaardering binnen de WWb?
Het referentiehandboek en de referentiematrix kunt u downloaden op de themapagina functiewaardering van deze website.

Meer weten?
Voor meer informatie over het thema functiewaardering kunt u contact opnemen met Rolf Blankemeijer.