Verzuimbenchmark leden WWb weer van start

Sinds 2005 vraagt het servicebureau voor de WWb jaarlijks de verzuimgegevens uit.
De gegevens worden verzameld, geanalyseerd en samengevat in de ‘Verzuimbenchmark’: een rapportage waarin de verzuimcijfers van afzonderlijke bedrijven vergelijkbaar worden met die van de andere bedrijven, ook in andere sectoren. Zo brengen we het ziekteverzuim, de verzuimoorzaken en het effect van verzuimaanpakken in kaart.

De uitnodigingen voor deelname zijn vanmiddag verzonden. Mocht u deze niet hebben ontvangen, maar graag aan de verzuimbenchmark deelnemen, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.

De online vragenlijst van de Verzuimbenchmark 2017 kan tot 31 maart worden ingevuld.

Wat houdt deelname in?
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer twintig minuten in beslag. Daarna worden de respondenten benaderd voor een telefonisch interview. Hierin worden aanvullende vragen over een aantal thema’s gesteld; dit duurt ongeveer twintig minuten. Bij het invullen van de vragenlijst kan men aangeven wanneer het telefonische interview het best uitkomt.

Vragen beantwoorden en resultaten bekijken
Op het online platform voor de Verzuimbenchmark worden de verzuimgegevens opgeslagen, zodat de gegevens in de komende jaren gekoppeld kunnen worden en deze goed te vergelijken zijn. In mei zullen de resultaten van de benchmark aan de deelnemers worden teruggekoppeld.

Netwerkbijeenkomst 23 mei geannuleerd!
De op 23 mei geplande bijeenkomst in Bunnik hebben wij helaas moeten annuleren.
We zoeken naar een nieuwe datum, waarvoor de deelnemers aan de Verzuimbenchmark 2017 opnieuw uitgenodigd zullen worden. 

Dan lichten we de overall resultaten van de verzuimbenchmark toe en delen we de good practices met de leden van de WWb en de WENB.