Netwerkbijeenkomst 'Sleutels voor een succesvolle verzuimaanpak'

Tijdens deze dag bespreken we de uitkomsten van de Verzuimbenchmark 2017 op sectorniveau en gaan we op zoek naar concrete oplossingen en denkrichtingen voor strategie en beleid.

We hebben twee sprekers uitgenodigd en een van de leden deelt een 'good practice' op het gebied van duurzame inzetbaarheid en terugdringing van verzuim. In de middag gaan we in zogenoemde ‘escape rooms’ op zoek naar meer sleutels die tot succes kunnen leiden.

De sprekers
Reijer Pille van Falke & Verbaan zal zijn kennis over het gedrag achter verzuim met ons te delen. Falke & Verbaan is gespecialiseerd in het realiseren van gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. Zij zien verzuim als vorm van gedrag, als resultaat van een keuzeproces dat in belangrijke mate beïnvloedbaar is.

Herman Evers, directeur van Evident bv, spreekt ook tijdens deze bijeenkomst. Evident is het ontwerpbureau voor sociale zekerheid en bedenker van de Sociaal Accountant® en de Activeringscurve®. Herman leert organisaties op een andere manier te kijken naar arbeidsverzuim, gezondheidsmanagement, preventie en inzetbaarheid, en zal ook inzicht geven in de kosten en baten.

Het programma
Naast de bijdragen van de genoemde sprekers vertelt één van onze leden wat hun organisatie in 2016 heeft gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en terugdringing van verzuim. Een 'good practice', die heeft geleid tot betere cijfers. Wat was de sleutel naar succes?

In de middag gaan we in zogenoemde 'escape rooms' op zoek naar meer sleutels. Lukt het om twee casussen op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid op te lossen en op de juiste manier te ‘ontsnappen’?

Doelgroepen
De bijeenkomst is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid. Naast HR-functionarissen nodigen wij expliciet ook (lijn)managers en OR-leden uit hierbij aanwezig te zijn. Wellicht wilt u deze uitnodiging aan hen doorsturen en hen vragen om zich aan te melden?

Locatie en aanmelding
De bijeenkomst vindt plaats in 'Fort Vechten'. Het adres is: Marsdijk 2 in Bunnik.

In uw navigatiesysteem kunt u ook het nabijgelegen adres aanhouden:
Achterdijk 21, 3981 HE Bunnik.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw komst te bevestigen met behulp van het aanmeldingsformulier?

 

Datum en tijdstip:
2017-06-28T10:00:00 2017-06-28T16:00:00
Locatie:
Fort Vechten
Adres:
Achterdijk 21 (adres voor navigatie) 3981 HE BUNNIK
Aanmeldperiode:
2017-05-22T15:00:00 2017-06-27T12:00:00