Online open spreekuur voor HR-professionals (7 en 23 september 2021)

In 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis weer open spreekuren voor HR-professionals. In de praktijk blijken hun vraagstukken rond de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers nogal te verschillen.

Liesbeth Matti en Floor - 600px

Veelgestelde vragen van werkgevers:

 • Hoe kom ik tot een meer preventieve aanpak?
 • Hoe krijg ik steun vanuit de directie of het MT?
 • Hoe gaan medewerkers aan de slag met hun eigen duurzame inzetbaarheid?
 • Welke interventies sluiten goed aan bij specifieke doelgroepen die we in beeld hebben?
 • Welke pilots zijn voor ons bedrijf interessant om aan deel te nemen?
 • Welke plannen komen voor vergoeding in aanmerking vanuit het Budget Fit & Vitaal?
 • Welke financiële middelen zijn er beschikbaar en hoe vraag ik deze aan?

Doel van het online open spreekuur
Het spreekuur is bedoeld om in co-creatie tussen HR-professionals, Zilveren Kruis en de WENB:

1. hulpvragen te behandelen op het gebied van gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid;
2. na te gaan welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn vanuit de mogelijkheden die het meerjarenprogramma Fit & Vitaal biedt;
3. na te gaan óf en op welke wijze HR hierin verder ondersteund/gefaciliteerd kan worden door de WENB en Zilveren Kruis;
4. vragen over financieringsmogelijkheden te bespreken.

Doelgroepen
Dit online spreekuur is vooral interessant voor HR-professionals die het thema gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid in portefeuille hebben.

Werkwijze
Het online open spreekuur is kosteloos voor leden van de WENB en de WWb die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis.
Dit spreekuur:

 • duurt maximaal 30 minuten per werkgever;
 • vindt online plaats m.b.v. 'MS-Teams'
 • wordt verzorgd door Matti Paulissen en Liesbeth Hooghoudt, adviseurs gezond ondernemen van Zilveren Kruis
  en Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal;
 • gaan we in op jouw vragen, die je voorafgaand aan de sessie kunt inbrengen.

Data en aanmelding
De online open spreekuren in juni 2021 vinden plaats op:

 • Dinsdag 7 september van 13.00 - 13.30 uur of van 13.30 - 14.00 uur
 • Donderdag 23 september van 13.00 - 13.30 uur of van 13.30 - 14.00 uur

Je kunt je per e-mail aanmelden bij Floor van den Heuvel; geef daarin je voorkeur voor een van bovenstaande data en het tijdstip aan. Je ontvangt dan een MS-Teams-uitnodiging. Mocht jouw hulpvraag niet kunnen wachten, dan kunnen we een alternatieve afspraak inplannen.

Datum en tijdstip:
2021-09-07T13:00:00 2021-09-07T14:00:00
Locatie:
(online m.b.v. MS-Teams)
Adres:
Aanmeldperiode:
2021-07-06T12:30:00 2021-09-16T12:00:00