Startevent 'Nieuw ontwerp van werk' - VERZET naar 5 juni

"In wat voor sector willen wij werken?" Deze vraag staat centraal tijdens deze themabijeenkomst. Deze staat in het teken van het eindrapport 'In wat voor land willen wij werken?' van de 'commissie Regulering van Werk', dat op 23 januari 2020 is gepubliceerd. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerde collega's binnen de aangesloten bedrijven die meer willen weten, willen meepraten en denken over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

DEZE BIJEENKOMST WORDT VERZET NAAR 5 JUNI 2020

"We moeten in Nederland de bakens verzetten", aldus de ‘commissie Regulering van Werk’, ook wel de commissie Borstlap genoemd . Werk is essentieel voor de economische welvaart, de maatschappelijke samenhang én ons sociale welbevinden. De adviezen van de commissie behelzen een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.

De commissie Borstlap geeft richting aan het herontwerp van de regels rond het werk en doet een oproep om hieraan in een brede maatschappelijke alliantie mee te werken. Vanuit de WENB pakken wij deze handschoen graag op!

Wat vinden onze leden vanuit de praktijk van de aanbevelingen? Wat kunnen we zelf oppakken? Wat dit betekent voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en onze toekomstige cao’s? Hoe willen we de externe omgeving beïnvloeden?

ACHTERGROND

Werk is essentieel voor de economische welvaart, de maatschappelijke samenhang én voor ons sociale welbevinden. De Nederlandse arbeidsmarkt lijkt heel flexibel, maar dat geldt maar voor een deel ervan. In een beweeglijke (arbeids)markt is wendbaarheid cruciaal. Het vergroten van de wendbaarheid van organisaties en mensen realiseren we door het vergroten van de weerbaarheid van alle werkenden.

Op 23 januari 2020 verscheen het rapport van de Commissie Regulering van Werk van de Commissie Borstlap met de titel 'In wat voor land willen wij werken?'. De adviezen van de commissie behelzen een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. "We moeten in Nederland de bakens verzetten", aldus Hans Borstlap.

Hij formuleert vier vereisten: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid.
Deze vereisten worden ondersteund door een breed fundament, dat zorgt voor bescherming, toerusting en een gelijker speelveld voor alle werkenden. Het rapport geeft vijf bouwstenen en omvat een reeks concrete voorstellen.

PROGRAMMA

De bijeenkomst start om 13.00 uur. Rond 16.00 uur sluiten we het inhoudelijke deel af en is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerde collega's die meer willen weten, willen meepraten en denken over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en de arbeidsmarkt.

Drie sprekers belichten de adviezen in het rapport vanuit het perspectief van de commissie, de vakbonden en de werkgevers:

  • Frank Kalshoven: lid van de 'Commissie Regulering van Werk', medeoprichter en directeur van 'De Argumentenfabriek' en columnist ('Het Spel en de Knikkers') voor 'De Volkskrant'.
  • (een vertegenwoordiger van de vakbonden)
  • Reinier Rutjens: directeur van de WENB

Deze startbijeenkomst biedt inspiratie voor het vervolgtraject. Tijdens een aantal volgende bijeenkomsten inventariseren we dit jaar hoe onze leden vanuit de praktijk tegen deze voorstellen aankijken. En wat dit betekent voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en onze toekomstige cao’s. Om zo ook binnen onze vereniging gezamenlijk de bakens te verzetten.

Meer weten?
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op met Gabriëlle Verberne of Irma Visser.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor uw aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? U opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2020-04-21T13:00:00 2020-04-21T16:30:00
Locatie:
Bureau WENB, zaal 0.70 (Parkzaal)
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2020-01-09T15:45:00 2020-06-01T12:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.