Start Netwerk 'Nieuw ontwerp van werk' (vier bijeenkomsten, data en tijdstippen volgen)

"In wat voor sector willen wij werken?" Deze vraag staat centraal  in het nieuw op te richten netwerk “Nieuw ontwerp van werk’. Dit netwerk staat in het teken van het eindrapport 'In wat voor land willen wij werken?' van de 'commissie Regulering van Werk', dat op 23 januari 2020 is gepubliceerd. Het is bedoeld voor alle geïnteresseerde collega's binnen de aangesloten bedrijven die willen meepraten en denken over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

"We moeten in Nederland de bakens verzetten", aldus de 'commissie Regulering van Werk', ook wel de commissie Borstlap genoemd . Werk is essentieel voor de economische welvaart, de maatschappelijke samenhang én ons sociale welbevinden. De adviezen van de commissie behelzen een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.

De commissie formuleert vier vereisten: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid.
Deze vereisten worden ondersteund door een breed fundament, dat zorgt voor bescherming, toerusting en een gelijker speelveld voor alle werkenden. Het rapport geeft vijf bouwstenen en omvat een reeks concrete voorstellen.

De commissie Borstlap geeft richting aan het herontwerp van de regels rond het werk en doet een oproep om hieraan in een brede maatschappelijke alliantie mee te werken. Vanuit de WENB pakken wij deze handschoen graag op!

Wat vinden onze leden vanuit de praktijk van de aanbevelingen? Wat kunnen we zelf oppakken? Wat dit betekent voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en onze toekomstige cao’s? Hoe willen we de externe omgeving beïnvloeden?

Door de coronacrisis is het startevent Nieuw ontwerp van werk’ op 21 april komen te vervallen. Het online jaarcongres is nu de start van het denkproces binnen onze vereniging over een 'nieuw ontwerp van werk'.

Dit onderwerp maakt deel uit van het 'WENB Jaarcongres Online' op 5 juni
Tijdens ons online jaarcongres spreken Hans Borstlap en Piet Fortuin over de adviezen van de commissie Borstlap. Tijdens en na het congres wordt opgehaald hoe onze leden hier tegenaan kijken. Meld je aan voor het WENB Jaarcongres Online!

Programma van het netwerk
Tijdens een aantal  bijeenkomsten inventariseren we dit jaar hoe onze leden vanuit de praktijk tegen deze voorstellen aankijken. En wat dit betekent voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en onze toekomstige cao’s? Om zo ook binnen onze vereniging gezamenlijk de bakens te verzetten.

Meer weten?
Heb je vragen over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Gabriëlle Verberne of Irma Visser.

Datum en tijdstip:
2020-09-01T12:00:00 2020-12-01T12:00:00
Locatie:
Adres:
Aanmeldperiode:
2020-06-09T12:00:00 2020-12-01T12:00:00

Voorzieningen

Ja, ik meld me aan voor het Netwerk 'Naar een nieuw ontwerp van werk'