Verlenging mogelijkheid doorbetalen vaste reiskostenvergoedingen

De mogelijkheid van een werkgever om een een vaste reiskostenvergoeding te blijven betalen, ook al werkt de medewerker vooral vanuit huis, is opnieuw verlengd, tot 1 oktober 2021.

WENB_5-fiscaal

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding blijven betalen ook als de medewerker vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis werkt. Deze verlenging geldt in ieder geval tot 1 oktober 2021.

Bron: Belastingdienst