Interview met Wim Drossaert: 'Drinkwaterbedrijven doorstaan stresstest door corona goed'

Reinier Rutjens

Wim Drossaert, algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Dunea: "Een drinkwaterbedrijf is vanuit onze verantwoordelijkheid in de vitale infrastructuur voorbereid op crisissituaties. Calamiteitenplannen liggen klaar, dus die konden we zo uit de kast pakken. Natuurlijk moesten we die wel aanpassen aan deze specifieke coronacrisis en de richtlijnen van het RIVM".

Foto Wim - 930px staand

"Dat betekende dat we meteen de collega’s van kantoor stimuleerden om thuis te gaan werken en op kantoor voerden we de 'anderhalve-meter-afstand-regel' in en, bijvoorbeeld, eenrichtingsverkeer in de traplokalen. Dat we in de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in digitalisering van onze processen, betaalt zich nu dubbel en dwars uit. Van de één op de andere dag ging praktisch al het kantoorpersoneel vanuit huis inloggen, en dat leverde geen enkel ICT-probleem op. Ook ons klantcontactcentrum werd gerund door de medewerkers vanuit huis. Dat hadden we nog nooit getest, maar ook dat verliep soepel.

Het werk buiten ging - met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften en op basis van het protocol 'Samen veilig doorwerken van overheid en technieksector' – ook door. We konden zelfs werkzaamheden versnellen, omdat we in de nu bijzonder lege winkelstraten snel en zonder veel hinder oude leidingen konden vervangen. De werkzaamheden bij de mensen thuis beperkten we in eerste instantie tot het strikt noodzakelijke. En dat werk werd door de monteurs op basis van vrijwilligheid uitgevoerd. Het is mooi om te zien dat mensen zich heel goed aanpassen aan gewijzigde omstandigheden."

Beheer van recreatieve duingebieden in coronatijd

"Dunea heeft als drinkwaterbedrijf ook een natuurbeheerderstaak in de duinen. Op verzoek van de Veiligheidsregio werden bepaalde natuurgebieden afgesloten, of waren beperkt toegankelijk. Onze duinwachters, die ook boa’s zijn, kregen de soms lastige taak hierop toe te zien en te handhaven. Je kunt je voorstellen dat dat met een groepje jongeren, dat zich verveelt en de duinen in struint, af en toe lastig is. Maar ook dat is door onze mensen goed onder controle gebracht."

'De medewerkers kunnen het werk ook in crisistijd prima aan'

"Wat opvalt is dat we in het werk geen achterstanden oplopen; soms lopen we zelfs in op de planning. Je ziet dat er efficiënter wordt gewerkt en het ziekteverzuim is laag. Natuurlijk zit er een 'downside' aan het beperktere sociale contact, maar dat heeft niet geleid tot productiviteitsdaling, in tegendeel. Al ging niet alles van een leien dakje."

logo Dunea 294px

"De afstemming met onze omgeving bleek wel lastig. In een crisissituatie is de blik primair naar binnen gericht, met als gevolg dat iedereen het op zijn eigen manier oplost, terwijl een gemeenschappelijke aanpak efficiënter en duidelijk kan zijn. Een sprekend voorbeeld: wij ontvingen van wel vier instanties het verzoek om tijdens deze crisisperiode wanbetalers niet af te sluiten van het water, terwijl we dit allang zelf besloten én gecommuniceerd hadden.

Ook vind ik het lastig dat de overheid (premier Rutte) - heel begrijpelijk - steeds benadrukt dat we thuis moeten blijven, terwijl wij onze mensen vragen om - ook buiten - door te gaan met het werk. Terwijl diezelfde overheid (het ministerie) met ons via een protocol afspraken maakt hoe we veilig, ook buiten, kunnen doorwerken. Ik snap dat door deze tegenstrijdige berichtgeving onze monteurs zich soms afvragen wat nu wel of niet mag, en wat veilig is."

'Medewerkers stellen zich zelfredzaam op'

"Ik denk dat we bewezen hebben ook goed vanuit huis te kunnen werken en dit zal zeker meegenomen worden in toekomstige beslissingen rond de kantoorinrichting. Daarnaast heeft de digitalisering en automatisering - die door sommigen als een bedreiging wordt gezien - ons in deze crisis feitelijk gered. Dit zal weer leiden tot nieuwe innovaties. De vergroting van de afstand tussen medewerkers (en de leidinggevenden) heeft er in mijn beeld ook toe geleid dat medewerkers zich veel zelfredzamer opstellen. Dat vind ik een pluspunt uit deze crisis. Laten we dat vasthouden."