Ondernemingsraad en coronamaatregelen

Veel bedrijven hebben in de afgelopen weken in een recordtempo maatregelen genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Werktijden, arbeidsvoorwaardelijke regelingen en werkplekken zijn aangepast. Van onze leden horen wij dat medewerkers en ondernemingsraden zich bij al die veranderingen heel flexibel opstellen. Het motto van al die veranderingen in de bedrijven is - net als in de rest van de samenleving: "Samen kunnen we corona aan".

WWb Q&A - 465px

Langzamerhand lijken de hectische situaties van het begin van de crisis te verdwijnen. Veel bedrijven en hun medewerkers raken gewend aan de nieuwe situatie. De genomen maatregelen lijken met het voorduren van de coronamaatregelen een duurzamer karakter te krijgen. Dit betekent ook dat de tijd is aangebroken om zaken wat structureler in te regelen en de eerste noodverbanden worden omgezet in gestructureerde afspraken. Ook de afspraken met de ondernemingsraad moeten daar waar nodig worden uitgewerkt en geformaliseerd.
 

Welke rechten heeft de ondernemingsraad als het om maatregelen gaat die in het kader van de coronacrisis worden genomen?

Het instemmingsrecht van de OR is vastgelegd in artikel 27 WOR en het adviesrecht is vastgelegd in artikel 25 WOR. Daarnaast kunnen de werkgever en de OR in het verleden afspraken hebben gemaakt waarin de OR aanvullende rechten krijgt ten aanzien van andere onderwerpen, zoals het wijzigen van een personeelshandboek of onderdelen hiervan.

Hieronder noemen we, als handvat voor het structureren van de afspraken met de OR, een paar zaken die in de WOR zijn genoemd:

Activiteit Recht van de OR
De werkgever wil maatregelen treffen ter bescherming van de medewerkers zoals thuiswerken of wijziging van werkplekken.

Instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 d: Vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid

Vaststellen of wijzigen regeling om op bepaalde tijden via digitale systemen werkoverleg te voeren met medewerkers die huiswerken.

Instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 i WOR: Vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling voor werkoverleg

Introductie van nieuwe (digitale) werkmethoden

Adviesrecht

Artikel 25 lid 1 k WOR: invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening

Implementatie van nieuwe roosters of afwijkende werktijden

Instemmingsrecht

Artikel 27 lid 1 b WOR: Vaststelling, wijziging of intrekking van een werktijd- of een vakantieregeling

Tijdelijke stopzetting van werkzaamheden

Adviesrecht

Artikel 25 lid 1 d WOR: Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming

Beëindiging (een deel) van de werkzaamheden

Adviesrecht

Artikel 25 lid 1 c WOR: Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan