Belastingdienst biedt mogelijkheid tot uitstel van betalingen

Rolf Blankemeijer

Bedrijven die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen kunnen bij de Belastingdienst uitstel van betaling vragen. Uitstel van betaling is mogelijk voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

logo_belastingdienst

Hoe uitstel van betalingen aan te vragen?
Uitstel kan aangevraagd worden wanneer aangifte is gedaan en een aanslag van de Belastingdienst is ontvangen. Het uitstel moet schriftelijk bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen.

Het verzoek om uitstel kan naar het volgende adres worden gezonden:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  HEERLEN

Bedrijven krijgen na ontvangst van hun verzoek tot uitstel automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Er gelden dan geen boetes voor het niet op tijd betalen.

Langer uitstel van betaling dan drie maanden
Indien een betalingsuitstel van drie maanden te kort is, bestaat er de mogelijkheid om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. Hiervoor vraagt de Belastingdienst wel aanvullende informatie en eventueel een verklaring van een derde deskundige zoals een accountant of een brancheorganisatie.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst: 'Coronavirus-belastingmaatregelen om ondernemers te helpen'