Aanpassingen uitvoering WAB als gevolg van coronacrisis

Voor bedrijven die geen eigenrisicodrager voor de WW zijn gelden een tweetal aanpassingen van de WAB: 1) Drie maanden langer de tijd voor administreren vaste contracten voor lagere WW-premie, 2) Geen hoge WW-premie bij overwerk.

logo WWb in wit

Drie maanden langer de tijd voor administreren vaste contracten voor lagere WW-premie:

Om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie per 1 januari 2020, moeten werkgevers voldoen aan de eis dat de vaste arbeidsovereenkomsten schriftelijk zijn vastgelegd. Coulancehalve krijgen werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om dit goed in hun administratie te regelen. Het coulanceregime, geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, wordt met drie maanden verlengd en zal gelden tot en met 30 juni 2020.
 
Geen hoge WW-premie bij overwerk:

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Nu wordt in een aantal sectoren veel extra overgewerkt door het coronavirus, de 30%-regeling heeft hier een onbedoeld effect. Dit is gesignaleerd door de Stichting van de Arbeid.

Het kabinet zal daarom de regeling aanpassen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor het kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken. Dit speelt alleen bij de leden van de WWb die geen eigenrisicodrager voor de WW zijn en waar de grens van 30% overwerk als gevolg van de coronacrisis wordt overschreden.