Blog Reinier Rutjens: 'Geen loonkloof, dus kom maar op!'

Op 8 maart is het internationale vrouwendag, de dag waarop wereldwijd aandacht is voor de rechten en positie van vrouwen.

Reinier Rutjens 027 - 765x300px

Terecht dat daar aandacht voor is, want mondiaal, maar ook in Nederland is er nog erg veel ongelijkheid. Goed dat we daarbij stilstaan, maar beter nog om er wat aan te doen. In mijn vakgebied, arbeidsvoorwaarden, gaat het dan vaak over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

Vorige week meldden wij in onze WENB Alert nog het onderzoek dat het CBS hierover heeft uitgevoerd. En ja, in heel veel sectoren in Nederland is er oppervlakkig gekeken een forse loonkloof tussen mannen en vrouwen. Maar ook als je de cijfers corrigeert voor omstandigheden die niet met gender te maken hebben (zoals leeftijd, functie of ervaring) ziet het CBS weliswaar kleinere, maar nog steeds aanzienlijke beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in bijna alle sectoren.

Opvallend is dat het CBS-onderzoek ook laat zien is dat er nagenoeg geen beloningsverschil is in de energie- en drinkwatersector. Ik zie dat als een groot compliment voor de inzet van onze bedrijven voor inclusievere en gelijkwaardiger organisaties. Met trots kunnen we zeggen dat er in deze bedrijven geen loonkloof is tussen mannen en vrouwen.

Natuurlijk is er nog genoeg te doen om ook op andere vlakken meer gelijkwaardigheid te realiseren, bijvoorbeeld wat betreft het aantal vrouwen in onze technische functies. Laat het feit dat onze bedrijven daar geen beloningsonderscheid in maken een aansporing zijn om meer vrouwen in de techniek te interesseren en te binden. Want vrouwen verdienen ten slotte net zo veel als mannen.

Reinier Rutjens