Met deze arbeidsmarkt moet je out of the box durven denken

Het schaap met de vijf poten vind je niet meer op de arbeidsmarkt. Als je je blik wat verruimt zijn er echter nog genoeg goede kandidaten te vinden. 

Babette Scholte en trainees

Aan het woord is Babette Scholte, Adviseur HRM bij drinkwaterbedrijf WMD.

Net als bij zo veel bedrijven heeft ook WMD te maken met vacatures die moeilijk in te vullen zijn. Zo ook bijvoorbeeld als het gaat om vacatures op ICT-gebied. Ook in het Noorden van ons land zijn ICT-ers met een hbo-opleiding al langere tijd moeilijk te vinden. En als je al een goede ICT-er spreekt, dan moet je snel handelen, want deze kandidaten zijn meestal met meer partijen in gesprek. Met lange sollicitatieprocedures raak je ze kwijt. Hoe dus goede ICT-ers aan te trekken en deze ook voor je organisatie te behouden? Babette vertelt hier meer over:

"Door de zeer krappe IT-arbeidsmarkt waren we gedwongen om op een andere manier naar potentiële kandidaten te kijken. We zochten te veel naar het schaap met de vijf poten, namelijk goed opgeleide business-minded IT-professionals. Zij moesten niet alleen beschikken over de technische skills, maar ook communicatief vaardig zijn met het vermogen bedrijfsprocessen te overzien zodat zij de vragen uit de business goed om kunnen zetten naar ICT-toepassingen."

WMD kwam er al snel achter dat het vinden van kandidaten die in alle opzichten voldoen aan de wensen van het bedrijf een lastige opgave was. WMD besloot daarom om het anders aan te gaan pakken. Het bedrijf trok extern twee hbo’ers aan die misschien niet over de vereiste opleiding of ervaring beschikten, maar die wel de competenties in huis hadden om zich te ontwikkelen tot die ICT-professional die men voor ogen had. Daarnaast werden er twee kandidaten uit het eigen bedrijf geselecteerd die potentie hadden om zich verder op een nieuw terrein te ontwikkelen. 

"We hadden niet direct een vastomlijnd plan van hoe we de zaken verder zouden moeten aanpakken. We hadden echter wel de mensen en dat is in deze tijd al een hele mooie stap. En, zeker zo belangrijk: we hadden leidinggevenden en een management die dit traject aandurfden en bereid waren om hier hun volle medewerking aan te geven. Samen met de IT-manager hebben we een route uitgestippeld voor de vier trainees zodat zij in de volle breedte ons bedrijf en de bedrijfsprocessen met onze specifieke behoeften konden leren kennen. Zo hebben de trainees 20 weken de HB0-ICT opleidingsmodule “Business en IT” aan de Hanzehogeschool gevolgd en kregen zij ruimte om te werken aan wisselende opdrachten en persoonlijke ontwikkeldoelen."

"Het leren en werken bleek al snel een gouden greep. De trainees konden de kennis die zij in hun opleiding opdeden meteen via projecten weer in het bedrijf toepassen. Dat was voor hen enorm motiverend. WMD was daarmee direct geholpen maar het versterkte ook de binding van de trainees met ons bedrijf. Wij zijn enorm tevreden met het resultaat. We hebben de beschikking gekregen over een aantal nieuwe goed opgeleide medewerkers die ons bedrijf kennen en zich daar ook mee verbonden voelen. Zo ontstaat een win-winsituatie die voor alle partijen motiverend is."  

Alle vier de trainees zijn aan het einde van het opleidingstraject gekomen. Zoals het er nu voor staat blijven zij allemaal in dienst bij WMD. Het project heeft dus goed uitgepakt. 

"Voor een goedlopend traineeprogramma is het wel belangrijk dat er commitment is van de organisatie om te investeren in de begeleiding van de trainees. Een mentor die kan coachen en feedback geeft op de ontwikkeling. Daarnaast moet je zorgen voor relevante opdrachten en projecten waar de trainee mee aan de slag kan, met genoeg uitdaging om de techniek te leren, maar ook om met zoveel mogelijk aspecten binnen het bedrijf kennis te maken. Dit vraagt om extra inzet van leidinggevenden. Aan de andere kant leren wij ook weer van hen. De frisse blik van de trainees levert voor het bedrijf weer verrassende inzichten. Dat is motiverend voor alle partijen."