Interview met Iris de Pagter-de Greef, Beleidsadviseur HR bij drinkwaterbedrijf Vitens

Rolf Blankemeijer

"Iedereen moet de kans krijgen om aan het arbeidsproces deel te nemen, iedereen heeft het recht om zijn kwaliteiten te laten zien."

Iris Pagter 920px

Iris houdt zich sinds oktober vorig jaar vooral bezig met het op een hoger plan brengen van het beleid van Vitens ten aanzien van diversiteit, inclusie en gelijke behandeling. Iris: "Vitens wil een aantrekkelijk werkgever zijn. Dat betekent voor mij ook dat alle medewerkers, ongeacht geslacht, achtergrond en dergelijke zich bij onze organisatie moeten thuisvoelen. Dit is ook belangrijk gezien de krappe arbeidsmarkt. We willen al het beschikbare talent op de arbeidsmarkt kunnen bereiken en aantrekken. Nog meer aandacht aan de bevordering van diversiteit en inclusie is in deze tijd hard nodig."

Diversiteitsbeleid bij Vitens
Het bevorderen van de diversiteit heeft altijd al de aandacht binnen Vitens gehad. In 2016 nam Vitens deel aan de 'Charter Talent naar de top' die met name gericht was op de doorstroming van vrouwen naar hogere functies. Dit beleid heeft bij Vitens duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Iris: "Zeker in de hogere managementlagen is de verhouding man/vrouw aanzienlijk verbeterd. Maar als je naar de andere onderdelen van de organisatie kijkt, dan zie je dat we hier toch wat in achterblijven. Daarom zetten wij er ons voor in dat die gendergelijkheid voor de gehele organisatie gaat gelden".

"Vitens heeft zich altijd al sterk gemaakt voor het opnemen van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Iris: "We gaan het aandeel medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt in onze organisatie vergroten. In 2021 hadden we 42 formatieplaatsen van mensen uit deze doelgroep in ons jaarplan opgenomen; in 2022 willen we 55 medewerkers uit deze doelgroep aannemen. De term die wij hieraan hebben gehangen noemen we Vitens Inclusief."

Etnisch-culturele diversiteit
Het doel van Vitens is dat haar personeelsbestand een betere afspiegeling gaat vormen van de huidige maatschappij. Het bedrijf zal zich in het kader van de diversiteit ook richten op medewerkers uit verschillende cultureel etnische achtergronden. Dat betekent in de eerste plaats iets voor de manier van werven. Iris: "We onderzoeken momenteel hoe we het beste potentiële medewerkers uit andere culturen kunnen bereiken. Het doel is om dit jaar ook diversere selectieteams in te zetten bij sollicitatiegesprekken."

"Als de medewerkers eenmaal gevonden zijn en bij ons in dienst komen, dan willen wij er uiteraard ook voor zorgen dat wij deze mensen behouden. Vitens Inclusief-medewerkers krijgen in de toekomst een interne coach, die een speciale training heeft gevolgd om hen goed te kunnen begeleiden. Zeker in de coronaperiode kan het lastig zijn om je draai te vinden bij een nieuwe werkgever; een coach kan dan hulp bieden."

Draagvlak
Een vergroting van de diversiteit betekent ook iets voor de huidige medewerkers. Iris: "Natuurlijk nemen wij ook de bestaande medewerkers mee in ons streven naar meer diversiteit en een grotere inclusie. Want ook zij spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de diversiteit en het vergroten van de inclusie. In onze communicatie aan het personeel besteden we daarom uitgebreid aandacht aan dit thema. We willen laten zien wat het verhaal van deze nieuwe collega’s is: wat is hun achtergrond, wat hebben zij meegemaakt, wat verwachten zij van hun werk bij Vitens, wat zijn de verschillen in bedrijfscultuur binnen landen en hoe kijken zij tegen de organisatie aan? Zo kweken we bij het voltallige personeel inzicht en begrip, en daarmee draagvlak en enthousiasme voor het diversiteitsbeleid."

Charter Diversiteit
Vitens gaat zich aansluiten bij het Charter Diversiteit van de SER, wat weer een onderdeel is van het Europees platform van Diversity Charters. Het Charter Diversiteit vormt een breed (inter)nationaal netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties die diversiteit, inclusie en gelijke behandeling hoog op de agenda hebben en zich willen committeren aan verbeteringen binnen het bedrijf. Het netwerk richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. De deelnemende organisaties bepalen zelf op welk gebied hun focus ligt. Voor Vitens zal de focus naast arbeidsvermogen en gender, de komende tijd ook vooral op etnische-culturele diversiteit liggen.