Haal het beste in jezelf naar boven: duurzame inzetbaarheid bij WML

Rolf Blankemeijer

Werknemers faciliteren in het maken van keuzes voor hun eigen loopbaan. Aan het woord is Miranda Theuwis, adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). 

Foto Miranda Theuwis (WML) tbv artikel met interview

‘Haal het beste in jezelf naar boven’ is het doel van het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid van WML. Miranda: “Duurzame Inzetbaarheid is iets van en voor ons allemaal en het is op iedereen en alle generaties van toepassing. Het gaat zeker niet alleen over ouder worden en naar je pensioen toewerken, maar over hoe je tijdens je hele loopbaan fit, vitaal en gelukkig in je werk kunt blijven.”

Voor WML is het belangrijk dat medewerkers gezond en vitaal de eindstreep van hun loopbaan halen. Miranda: “Medewerkers stimuleren we om na te denken over wat zij met hun loopbaan willen. Wat willen zij in die tijd bereiken en wat hebben zij nodig om hun doel te bereiken? Tips om een gezonde balans tussen werk en privé te houden, een verandering in functie, aanpassing van de arbeidstijd of het volgen van aanvullende opleiding zijn zo maar wat mogelijkheden. Voor elke medewerker is dit uiteraard weer anders. De keuzes hangen natuurlijk af van de werkambities van de medewerker. Maar ook zaken als de gezinssituatie op een bepaald moment, beschikbaar inkomen en financiële verplichtingen, de gezondheid, hobby’s en interesses. Onze medewerkers hebben heel veel mogelijkheden om die keuzes ook daadwerkelijk te maken, maar zijn zich niet altijd bewust van die mogelijkheden. Daarom hebben we een inspiratieboekje gemaakt, waarin alle opties inzichtelijk zijn gemaakt. Aangevuld met mooie verhalen van collega’s, die op verschillende manieren aan de slag gingen met hun duurzame inzetbaarheid. Zij vertellen over hun keuzes en wat het hen heeft opgeleverd. Zij dienen als voorbeeld en inspiratie!”

Medewerkers kijken ook wanneer en op wat voor manier zij willen stoppen met werken en hoe zij de tijd na hun pensioen gaan invullen, hoeveel geld zij nodig hebben na hun pensionering om het gewenste leven ook te kunnen leven en nog veel meer zaken. Miranda: “De HR-afdeling krijgt veel vragen over bijvoorbeeld pensioen. Medewerkers willen weten wanneer zij van het ABP-keuzepensioen gebruik kunnen maken, wat de voordelen en kosten zijn van eerder stoppen met werken, gefaseerd met pensioen gaan of een variabele pensioenuitkering. Er is op dat gebied heel veel mogelijk. Voorlichting over de verschillende keuzemogelijkheden is daarbij een belangrijk instrument. Wij kunnen echter als HR-afdeling niet altijd alle vragen beantwoorden. Het ontbreekt ons aan deze specifieke pensioenkennis en inzicht in de individuele situatie van de medewerker.

We hebben daarom samen met pensioenfonds ABP, De Sociale verzekeringsbank (SZW) en een fiscaal adviesbureau een bijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers met specialisten die hen wel een heel goed beeld van de mogelijkheden konden geven. ABP heeft ons fantastisch ondersteund bij de organisatie van dit event. Zij hebben niet alleen eigen pensioendeskundigen in huis maar hebben ook een netwerk van specialisten die aanvullend informatie kunnen geven.”

In eerste instantie was het plan om alle WML-medewerkers van 58 jaar en ouder voor deze voorlichtingsbijeenkomst uit te nodigen. Het aantal aanmeldingen was echter zo groot dat we de groep hebben moeten splitsen. De eerste informatiebijeenkomst was daarom gericht op medewerkers van 62 jaar en ouder. Uiteindelijk kwamen bijna 80 medewerkers, al of niet vergezeld met hun partner, naar deze bijeenkomst. Tijdens de informatiebijeenkomst werden presentaties gehouden over bijvoorbeeld de pensioenregeling van ABP en de AOW en konden medewerkers in een informatiecarrousel verdiepende informatie krijgen die voor hen van belang is. Bij WML werken bijvoorbeeld ook grensarbeiders die te maken hebben met specifieke fiscale aspecten. Zij kregen daartoe informatie op maat.

Miranda: ”De medewerkers reageerden heel positief op de informatiebijeenkomst. Het was ook fijn om samen met collega’s te worden geïnformeerd. Dit gaf extra vertrouwen. Ook waren medewerkers verrast dat zij vaak meer mogelijkheden hadden die aansloten bij hun situatie en wensen. Soms bleek het bijvoorbeeld helemaal niet noodzakelijk om maar zo lang mogelijk te werken om nog meer pensioen op te bouwen omdat de huidige pensioenopbouw al ruimschoots verziet in de behoeften van een medewerker. Zo kun je maar zien dat het goed is om uit te gaan van een eigen plan opgesteld op basis van de eigen wensen in plaats van je vooral te laten leiden door regelingen.”

WML gaat verder met het organiseren van informatiebijeenkomsten voor medewerkers. De volgende bijeenkomst wordt het ‘Pensioencafé’. Deze bijeenkomst zal gericht zijn op met name de jongere medewerkers.