Column Reinier: "Laten we allemaal lid worden van de FNV!"

Want wie wil er geen 12% loonsverhoging? Dat is de looneis van de FNV voor 2023.

Reinier Rutjens 765x300px

De FNV zet in op automatische prijscompensatie in cao’s en die telt nu op naar 12%. Klinkt logisch, maar is het ook verstandig, of zelfs nodig? Ik denk van niet. Natuurlijk hebben we een ongekend hoge inflatie en extreme energieprijzen. Maar blijft dat ook zo? We zien de energieprijzen de laatste dagen alweer sterk dalen. Het zijn letterlijk dagkoersen. En prijzen worden niet alleen bepaald door de schaarste, maar vooral ook door de verwachte schaarste. Hoe dat er over een maand uitziet, weet niemand.

Bovendien is er sprake van een enorme inflatie-ongelijkheid. Mensen met een laag inkomen (of een verhoudingsgewijs te dure woning en hoge lasten) en die een nieuw energiecontract moeten afsluiten worden geconfronteerd met extreme kostenstijgingen. Of als een groot deel van je inkomsten opgaat aan dagelijkse boodschappen. Dan zit je klem, dat is schrijnend. En ja, daar moeten we met zijn allen wat aan doen.

Gelukkig doet ons kabinet het nodige om de koopkrachtdaling te compenseren. Zij stapelt de ene compenserende maatregel (of voornemen daartoe) op de andere: het pakket van 8 miljard aan steun van voor de zomer (accijnsverlagingen, gemeentelijke toeslagen), 17 miljard aan compensatie voor lagere en middeninkomens volgend jaar zoals aangekondigd in de Miljoenennota. En ook op korte termijn een plafond voor energieprijzen en een noodfonds. Dat is uitstekend: het is ook de rol van de overheid om in dergelijke crises corrigerend op te treden voor de burgers die zwaar getroffen worden.

Daarbovenop komt de FNV nu met een looneis van 12% voor iedereen. Het lijkt alsof de FNV niet ziet dat er door de overheid al flink gecompenseerd wordt. En lopen we niet het risico dat we de sterk gestegen lonen allemaal weer als boemerang terugkrijgen met sterk gestegen prijzen in de winkel? Dat willen we toch ook niet?

Laten we niet eenzijdig kijken naar de inflatie, maar ook naar de koopkrachtontwikkeling. Die kreeg in 2022 een flinke knauw, maar de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag laten voor 2023 gelukkig alweer een heel ander beeld zien: koopkrachtstijging van 3,4 % voor werkenden en de laagste inkomensgroepen zelfs meer dan 7%. Laten we dus niet overhaast allerlei generieke en structurele afspraken maken, maar vooral kijken waar de pijn nu zit en die gericht verzachten. De overheid doet hierin al enorm veel. Werkgevers kunnen daarenboven heel gericht hun werknemers ondersteunen met individueel maatwerk, bijvoorbeeld door meer uren te werken, vakantiedagen te laten uitbetalen, voorschotten te verstrekken of een budgetcoach aan te bieden.

En lid worden van de FNV, dat kan natuurlijk ook!

Reinier Rutjens