Oproep VNO-NCW: "Wij willen open blijven! Helpt u mee?"

In de laatste week zien we het aantal positieve COVID-tests weer sterk oplopen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames nog laag is, wordt verwacht dat dit weer kan oplopen. Daarom dreigen er opnieuw overheidsmaatregelen voor sectoren en bedrijven die zich niet aan de geldende regels houden.

WENB_3-corona

VNO-NCW doet een oproep aan werkgevers en werknemers om de veiligheidsmaatregelen vooral in acht te blijven nemen:

 • het belang van het in acht nemen van de basisregels (zowel bij werkenden als klanten)
  Let er op dat iedereen in uw sector de basisregels in acht blijft nemen (1.5 meter afstand, handen wassen, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, testen bij klachten).

 • het belang van goede regels op kantoor
  Voor werken op kantoor geldt onverkort de anderhalve meter regel. Het kabinet heeft aangegeven dat mensen daarbij de helft van de tijd op kantoor mogen zijn. Graag vragen we de bij u aangesloten leden deze regel strikt te blijven naleven zo lang deze geldt.

 • het belang van snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine
  Waar testen voor toegang kan/wordt toegepast hoort strikte controle en handhaving van regels die passen bij deze mogelijkheid. Verder blijft het van belang dat dat iedereen met klachten zich onmiddellijk laat testen, dat Bron- en Contactonderzoek (BCO) plaatsvindt en mensen in quarantaine gaan bij klachten. Zo houden we met elkaar zicht op het virus. Zeker nu we veel met vakantie gaan en terugkomen is dit des te belangrijker, zoals we vorig jaar helaas hebben geleerd.

 • het reizen naar risicogebieden
  Zijn uw medewerkers op vakantie en hoe ga je om met reisadviezen? Onze collega’s van AWVN en de Rijksoverheid hebben daar goede informatie over beschikbaar gesteld. Zeker voor werkenden die uit risicogebieden terugkomen, vragen wij met klem om alert te zijn op eventuele klachten en in dit geval direct te testen.

  Werkgevers in uw branches/sectoren kunnen vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Voor het internationale zakenverkeer vragen wij ook met klem om daar terughoudend in te zijn, zeker richting risicogebieden. Terugkomen uit een oranjegebied betekent overigens altijd dat mensen in quarantaine moeten.

  Download de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland (pdf)