Nieuwe coronamaatregelen

Om ervoor te zorgen dat de zorg niet ten onder gaat aan de nieuwe golf van coronabesmettingen, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Het kabinet wil de samenleving zoveel en zo veilig mogelijk open houden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden, zoals de sluitingstijden voor de horeca.

Rijksoverheid - 930 px

Meer aandacht voor de basisregels
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, ongeacht of iemand wel of niet gevaccineerd is. Onder de basisregels wordt verstaan:

 • testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je al gevaccineerd bent;
 • blijf thuis als je positief getest bent en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn;
 • anderhalve meter is een veilige afstand;  bescherm jezelf en anderen;
 • schud geen handen;
 • was vaak en goed je handen;
 • hoest en nies in je elleboog;
 • zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;
 • thuiswerken en advies voor onderweg.

Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Voor mensen die wel naar hun werk moeten, of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Mondkapjesplicht
Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

 • in alle voor publiek toegankelijke gebouwen (binnen) en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt, zoals: supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties en pretparken;
 • in het openbaar vervoer, in stations (inclusief de aldaar aanwezige winkels), op perrons en bij tram- en bushaltes;
 • op luchthavens en in vliegtuigen;
 • bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.

bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener.

Verbreding inzet coronatoegangsbewijs
Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:

 • de horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen;
 • casino’s;
 • culturele locaties, zoals theaters, concertzalen en bioscopen;
 • doorstroomlocaties binnen sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is; dit zijn locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten;
 • doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen;
 • evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens;
 • zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen;
 • publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd;
 • georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen;
 • in alle binnenlocaties, inclusief sportkantines;
 • georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar.
 • georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Boostervaccinatie
In december start de boostervaccinatie voor alle mensen vanaf 80 jaar die naar een GGD-locatie kunnen komen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een booster aan alle volwassen inwoners van boven de 18 jaar die in een zorginstelling wonen met een eigen medische dienst. Vanaf januari 2022 worden vervolgens mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eerst een uitnodiging krijgen. Ook wordt in december 2021 gestart met het aanbieden van een booster aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.

Vooruitblik
Het kabinet sluit nieuwe maatregelen in de nabije toekomst niet uit als de corona-uitbraak groter wordt. Daar waar nu al voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, wil het kabinet dat de werkgever in de horeca ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. Daarnaast wil het kabinet het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen.
Deze maatregelen worden voorbereid. In afstemming met bijvoorbeeld werkgevers en werknemers. En het vergt instemming van het parlement. De situatie wordt op 12 november 2021 aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.

Bron: Persbericht Rijksoverheid