Enquête: VNO onderzoekt gevolgen coronacrisis voor bedrijven

Met behulp van een korte enquête inventariseert VNO-NCW de gevolgen van de coronacrisis voor branches. Daarbij gaat het om de ontwikkelingen in de branche in de afgelopen periode, de toereikendheid van de steunpakketten en het testen. Wij vragen onze leden om hieraan deel te nemen.

vno-ncw-logo

Ditmaal wordt er extra nadruk gelegd op de TVL en de eigen vermogenspositie.
VNO-NCW vraagt onze leden de enquête uiterlijk op maandag 18 januari 2021 in te vullen.

Start de enquête

Heeft u vragen over deze enquête, neemt u dan contact op met Tim Zandbergen.