Als werkgever een eigen teststraat voor corona inrichten met de vaccinatievergoeding?

Wil jouw bedrijf een eigen teststraat inrichten voor medewerkers die niet thuis kunnen werken? VNO-NCW heeft samen met diverse partijen een website ontwikkeld om werkgevers hierbij te ondersteunen. Mocht jouw bedrijf al een teststraat hebben ingericht, dan kun je op deze website verifiëren of je aan alles gedacht hebt.

vno-ncw-logo

De website 'Werkgeverstesten' biedt een toolkit, stappenplan, materialenlijst en een telefonische hulpdienst.

Vergoeding voor het testen van medewerkers
In overleg met de arboarts of arbodienst kan een eigen preventieve teststraat ingericht worden. Het ministerie van VWS biedt bedrijfsartsen en arbodiensten die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Hierbij is het ministerie uitgegaan van de kosten die gemaakt moeten worden voor het afnemen en analyseren van de testen. De kosten voor het aanschaffen van de testen worden niet vergoed. De totale vergoeding per afgenomen antigeen(snel)test is 61,06 euro (exclusief btw).

Een dergelijke teststraat is interessant voor leden met werknemers in vitale beroepen, die niet thuis kunnen werken en in contact komen met burgers en met andere werknemers. De WWb voert op dit moment geen lobby om voorrang te krijgen bij het vaccineren van werknemers met vitale beroepen. Dit zou nu ten koste gaan van de inentingen van de oudere risicodoelgroepen.