Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de generieke steunmaatregelen waarmee werkgevers de coronacrisis het hoofd konden bieden. Dit betekent dat de regelingen zoals NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag.

WENB_3-corona

Opverende economie
Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is Nederland redelijk door de coronacrisis gekomen. Het aantal faillissementen echter beperkt gebleven en de werkloosheidscijfers laag. De economische cijfers zijn bemoedigend: het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022.
Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing.

Belastingen
De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder aangekondigd. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding, loopt door tot 1 januari 2022.

Aanvullend sociaal pakket
Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.

Bron: Rijksoverheid