Lockdown wordt verder aangescherpt, avondklok van kracht en reizen buitenland verder beperkt

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Er komen daarom extra maatregelen. Vanaf vrijdag 22 januari 2021 geldt een avondklok. Thuisbezoek wordt verder beperkt tot maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

WENB_3-corona

Het doel van de nieuwe maatregelen is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk het land binnen komen.

Avondklok
Vanaf vrijdag 22 januari is het verboden om tussen 20:30 uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends buiten te zijn. De avondklok geldt tot ten minste 10 februari, 04:30 uur. Alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is kunnen mensen na de avondklok hun huis verlaten. Dit is uitsluitend toegestaan:

  • In geval van een calamiteit;
  • Als een persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;
  • Als een medewerker van de de werkgever voor werk naar buiten moet. Hiervoor is wel een werkgeversverklaring noodzakelijk;
  • Als iemand naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
  • Als iemand onderweg is in verband met een uitvaart en dit ook kan aantonen;
  • Als ieman onderweg is in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftenzitting en dit kan aantonen;
  • Voor het uitlaten van een aangelijnde hond door maximaal één persoon,

Als het toch noodzakelijk is om naar buiten te gaan, moeten mensen een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen. 

De Tweede Kamer moet zich nog buigen over het voorstel van het kabinet om een avondklok in te voeren. Na instemming van de Tweede Kamer zal via www.rijksoverheid.nl meer informatie bekend maken. Deze informatie (en websitepagina en de formulieren die de werkgever moet gebruiken) zullen naar verwachting vanaf 21 januari beschikbaar zijn.

Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen
In principe werkt iedereen thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.

Als het nodig is dat een medewerker voor werk naar buiten gaat, moet ook een werkgeversverklaring kunnen worden getoond. Meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Quarantaineplicht
Wie in direct contact is geweest met iemand die positief is getest op corona, moet in quarantaine. Dat geldt ook voor mensen die vanuit hoogrisico gebied naar Nederland reizen. En voor mensen die klachten hebben en wachten op hun testuitslag. Het kabinet werkt aan een manier om quarantaine verplicht te stellen. Nu al zullen inkomende reizigers worden geregistreerd en steeksproefsgewijs worden gecontroleerd of zij in quarantaine zijn.

Extra reisbeperkingen en vliegverboden
Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen of het meenemen van nieuwe varianten van het coronavirus naar Nederland. Daarom is het dringende advies: blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen voor de periode tot en met 31 maart. Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is.

Het kabinet treft extra maatregelen om de import van nieuwe varianten van het virus via reizigers tegen te gaan en het aantal reisbewegingen verder te beperken. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt een vliegverbod en een aanmeerverbod voor veerboten. Het vliegverbod gaat ook gelden voor vluchten uit Zuid-Afrika en de Zuidamerikaanse landen. Dit vliegverbod geldt vooralsnog maximaal een maand, of tot de voorgenomen verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld.

Daarnaast moeten alle reizigers uit hoogrisicogebieden die naar Nederland komen ook een vlak voor vertrek  afgenomen negatieve sneltest kunnen tonen. Dat komt bovenop de al verplichte negatieve PCR-test die maximaal 72 uur voor vertrek moet zijn afgenomen. Bovendien moeten zij 10 dagen in quarantaine bij aankomst in Nederland. Na 5 dagen kan iemand zich laten testen. Als de uitkomst van deze PCR-test negatief is, dan eindigt de quarantaine. 

Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt al sinds maart een inreisverbod. Het kabinet heeft besloten de lijst met uitzonderingen op dit verbod in te korten. Dit betekent dat zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en onderzoekers Nederland niet meer mogen inreizen. De uitzondering geldt nog wel voor medisch personeel, topsporters, journalisten, diplomaten en langeafstandsgeliefden.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 23 januari 2021 om 00:01 uur.

Uitvaarten
Vanaf maandag 25 januari 2021 mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart.

Fieldlabs
Het kabinet heeft bovendien ingestemd met de organisatie van fieldlabs. Dat zijn praktijktesten om inzicht en data te vergaren rondom het verlagen van de besmettingsrisico’s op evenementen. Bij onder andere twee voetbalwedstrijden, een cabaretvoorstelling, een zakelijk congres en twee concerten wordt getest wat er gebeurt als één of meerdere basismaatregelen worden losgelaten. Doel is om te zicht krijgen op mogelijkheden om mensen veilig en verantwoord evenementen te laten bezoeken in de toekomst.

Bron: Website Rijksoverheid