Werkwijzer Poortwachter nog verder aangepast

Als een werkgever de verplichtingen in het kader van de 'Wet verbetering poortwachter' niet nakomt, dan kan deze een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting opgelegd krijgen door UWV. Corona zorgt voor een aantal situaties waarbij afgeweken kan worden van eerdere eisen in de 'Werkwijzer Poortwachter'.

logo UWV - 930 px

UWV past meer maatwerk toe om de re-integratie-inspanningen van de werkgever in redelijkheid te kunnen beoordelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het niet kunnen halen van termijnen, het verstrekken van informatie of een situatie van bedrijfssluiting als gevolg van corona.

Wel worden van de werkgever altijd de volgende acties verwacht:

  • bij wijziging van de belastbaarheid van werknemer vanwege corona moet altijd de probleemanalyse worden aangepast;
  • bij wijziging in de te ondernemen re-integratie-inspanningen vanwege corona moet altijd het plan van aanpak worden aangepast.

De 'Werkwijzer Poortwachter' is daarom verder aangepast aan de coronasituatie.

Bekijk de aanpassingen (een derde addendum) op de website van UWV