Werkgeversverklaring voor beroep op kinderopvang

Van enkele leden hebben wij gehoord dat sommige scholen of kinderopvangorganisaties om een werkgeversverklaring vragen, waarmee aangetoond wordt dat de ouder van het kind werkt bij een bedrijf dat een vitaal proces uitvoert of een cruciaal beroep heeft en daarom een beroep kan doen op de opvang van zijn of haar kind.

WWb Q&A - 465px

Er zijn op dit moment geen eisen bekend waaraan een dergelijke verklaring moet voldoen. Dit betekent dat de werkgever zou kunnen volstaan met een brief op eigen briefpapier met de mededeling dat: