Weigeren of intrekken van verlof

De coronacrisis gooit ook de vakantieplannen van medewerkers in de war. Reizen worden geannuleerd en medewerkers willen daarom hun vakantieperiode wijzigen. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Aan de andere kant kunnen werkgevers bepaalde medewerkers als gevolg bijvoorbeeld van ziekte van collega’s niet missen of verwachten zij gedurende de zomervakantie werk te moeten inhalen. Kan een werkgever een door de medewerker geplande vakantieperiode dan wijzigen?

WWb Q&A - 465px

Mag een medewerker reeds aangevraagd en door de werkgever toegekend verlof intrekken?

Ja, een medewerker kan zijn werkgever verzoeken om zijn reeds geplande vakantie in te trekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een geplande reis van de medewerker niet kan doorgaan als gevolg van de coronacrisis. Alleen als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij dit verzoek van de medewerker weigeren. Een zwaarwegend belang is bijvoorbeeld dat de werkgever al een vervanger heeft aangenomen om het werk van de medewerker te doen en er niet genoeg ander werk tijdens de voorgenomen vakantieperiode is.

Een ander zwaarwegend bedrijfsbelang zou kunnen zijn dat niet alle vakanties van medewerkers verschoven kunnen worden, omdat de werkgever dan later in het jaar roostertechnische problemen gaat krijgen. De werkgever dient dit dan wel schriftelijk aan te tonen. Zo niet, dan kan de medewerker blijven werken en behoudt hij zijn verlofdagen.

Mag een werkgever de aangevraagde en toegekend verlof van een medewerker intrekken?

Het is toegestaan dat de werkgever een reeds door de medewerker geplande vakantie intrekt. Hij moet hiervoor uiteraard wel een zwaarwichtige reden hebben; bijvoorbeeld dat hij de inzet van de medewerker nodig heeft om een vitaal proces op gang te houden. Als de werkgever een reeds door de medewerker vastgelegde vakantie intrekt, dan behoort hij wel de ontstane schade in principe aan de medewerker te vergoeden, zoals bijvoorbeeld de annuleringskosten van een geboekte reis.