Vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt tijdelijk verruimd

In de Kamerbrief van 24 april 2020 heeft de Minister van Financiën een aantal aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis aangekondigd. Een van de maatregelen is het verruimen van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Rijksoverheid - 930 px

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is per 1 januari 2020 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven de loonsom van € 400.000 geldt een percentage van 1,2%.

De minister van Financiën heeft de vrije ruimte over de eerste 400.000 euro van de loonsom van 1,7% verhoogd naar 3%. Deze verhoging is eenmalig en geldt alleen voor het jaar 2020. De minister geeft hierbij aan dat het mogelijkheden biedt aan werkgevers, die daar ruimte voor hebben, om hun werknemers in deze moeilijke tijden extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een attentie, zoals een bloemetje of cadeaubon.

Download de Kamerbrief van 24 april 2020 (pdf)