Verplicht vakantie opnemen?

Het advies van het RIVM is zoveel als mogelijk thuis te gaan werken. Maar dat is het gezien de aard van de werkzaamheden niet voor elke medewerker mogelijk. Als de werknemer gezien de richtlijnen van de overheid niet naar het werk kan komen, of de werkgever door omstandigheden het werk op de reguliere werkplek ook niet kan aanbieden, dan ontstaat er een lastige situatie en zit de werknemer werkloos thuis.

WWb Q&A - 465px

Daarnaast staan er soms omvangrijke stuwmeren van verlofdagen op de lat. Tijdens het gedwongen verblijf thuis bouwen de medewerkers ook nog eens nieuwe vakantierechten op. Werkgevers vragen zich daarom af of het mogelijk is om medewerkers te verplichten om verlof op te nemen. Dit zou de als gevolg van de coronacrisis financieel hard getroffen bedrijven immers helpen in het terugbrengen van de loonkosten.

Het is echter volgens de huidige wet- en regelgeving niet toegestaan om medewerkers te dwingen om hun verlofrechten aan te spreken. Een werkgever kan een medewerker uiteraard wel vragen om verlof op te nemen. Als een medewerker hiermee akkoord gaat, dan is dat natuurlijk plezierig. Medewerkers kunnen daartoe in principe niet verplicht worden. De wet stelt nu namelijk heel duidelijk dat de vakantie wordt alleen kan worden vastgesteld overeenkomstig de wens van de medewerker. Kortom: Als de werknemer niet naar het werk kan komen en niet thuis kan werken, dan is de werkgever verplicht het loon door te betalen en bouwt de werknemer ook vakantierechten op.