Pensioensector wil mogelijkheden uitstel betaling pensioenpremies bieden

Rolf Blankemeijer

De coronacrisis brengt bedrijven nu al in acute liquiditeitsproblemen. Ook binnen de WWb horen wij deze geluiden van leden. Overheid, koepels van pensioenuitvoerders en toezichthouders onderzoeken de mogelijkheden voor een uitstel van de afdracht van pensioenpremies. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector zo een bijdrage leveren om de acute financiële problemen helpen op te lossen.

logo ABP

De pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel kondigden al concrete maatregelen aan. Aangesloten bedrijven kunnen met die pensioenfondsen een betalingsregeling treffen. ABP heeft zelf nog geen maatregelen afgekondigd, maar is - aldus onze contactpersoon - nog in overleg om te zien of hiervoor ook mogelijkheden zijn.

Bedrijven die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel krijgen voor de betaling van pensioenpremies. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat wel gewoon door, al wordt er niet voor betaald.

De WWb houdt contact met ABP over de mogelijkheid van uitstel voor de betaling van pensioenpremies en zal haar leden informeren zodra hierover meer bekend is.