Oproep Stichting van de Arbeid (StvdA): "Neem thuiswerken en veiligheidsmaatregelen in acht!"

De voorzitters van VNO-NCW en FNV doen vandaag een dringende oproep aan werkgevers en werknemers om "thuis te werken, tenzij dit echt niet kan".

Logo Stichting van de Arbeid - StvdA

De oproep is bedoeld om het aantal contacten en verplaatsingen tot een minimum te beperken en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Indien thuiswerken niet mogelijk is, vindt de StvdA het van groot belang dat veiligheidsmaatregelen strikt in acht worden genomen en worden vastgelegd.

Een paar belangrijke passages uit de brief:

 • "Dat vereist dat werknemers over een goede werkplek kunnen beschikken en dat zo nodig nadere
  afspraken gemaakt worden over aanvullende facilitering. Werkgevers worden daarom opgeroepen
  werknemers te faciliteren om ook thuis goed en veilig te kunnen werken voor zover dat nog
  niet het geval is."

 • "Indien thuiswerken niet mogelijk is, is het van groot belang dat veiligheidsmaatregelen strikt in
  acht worden genomen en worden vastgelegd. Voor werknemers en werkgevers is hiervoor een
  handreiking beschikbaar."

Lees de gehele brief van de Stichting van de Arbeid (website StvdA)

Bekijk ook de website 'Mijn Coronaprotocol' (let op: werkt niet met MS-Explorer browser)