Onbelaste vergoeding woon-werkverkeer mag worden voortgezet

Rolf Blankemeijer

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 15 april 2020 het 'Besluit noodmaatregelen coronacrisis' gepubliceerd, met daarin de tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen.

Rijksoverheid - 930 px

Vergoeding woon-werkverkeer
Door de coronacrisis werken veel mensen thuis en reizen niet naar hun werk. Onder de bestaande fiscale regels zou de vaste reiskostenvergoeding op enig moment als fiscaal bovenmatig worden gezien en gestopt moeten worden. De Staatssecretaris heeft nu besloten dat de bestaande vaste vergoeding woon-werkverkeer gedurende de coronacrisis en ongeacht dat er minder woon-werkverkeer wordt afgelegd, niet hoeft te worden aangepast.

Een werkgever mag de medewerker dus de bestaande vaste vergoeding voor woon-werkverkeer onbelast blijven geven. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Eerder adviseerden wij onze leden al voor het al dan niet doorbetalen van de reiskostenvergoeding om te overwegen aan te sluiten bij de eigen 'regeling voor langdurig zieken'. Hierin is doorgaans bepaald dat een langdurige zieke medewerker de maand uit én de volgende maand nog de reiskostenvergoeding betaald krijgt (en als hij weer beter is pas de daarop volgende maand weer uitbetaald wordt).

De werkgever kan deze versoepeling van de fiscale regels ook toepassen voor een vaste vergoeding voor werknemers die meer dan 75 kilometer van hun werk wonen en waarvoor de werkgever verplicht een jaarlijkse nacalculatie van het werkelijk aantal gereden kilometers woon-werkverkeer moet uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever ook voor deze medewerkers voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten m.b.t. de reisafstand en de frequentie van het woon-werkverkeer waarop de vergoeding voor het uitbreken van de coronacrisis gebaseerd was.

Geen vergoeding thuiswerken
In het 'Besluit noodmaatregelen coronacrisis' is geen aanvullende mogelijkheid opgenomen voor de werkgever om de medewerker een onbelaste vergoeding te geven voor de kosten van het thuiswerken. Dit betekent dat een werkgever alleen een bruto vergoeding voor thuiswerken kan geven of de medewerkers materialen verstrekken conform de bepalingen van de 'Werkkostenregeling'. Het tijdelijk ter beschikking stellen van zaken zoals een bureaustoel, een laptop of een beeldscherm voor gebruik thuis, is wel toegestaan.