Mogelijkheid uitstel afdracht van de pensioenpremie

Onze leden hebben gevraagd of het ABP een regeling kent voor het uitstel van de afdracht van de pensioenpremies. Een aantal pensioenfondsen heeft vanwege de coronacrisis inmiddels zo’n regeling bekendgemaakt. Werkgevers die tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben, kunnen hier gebruik van maken.

logo ABP

ABP kent geen algemene regeling voor een uitstel van de afdracht van de pensioenpremies. ABP is echter, gezien deze bijzondere situatie, bereid om samen met een werkgever te zien of er binnen de toegestane wettelijke ruimte een maatwerkoplossing mogelijk is.

Werkgevers die met ABP deze mogelijkheid willen bespreken, kunnen contact opnemen met ABP. Zij kunnen daartoe een verzoek sturen naar de mailbox van de afdeling premie-incasso.