Interview met Rita Koens (Waterbedrijf Groningen): 'Werken aan de vitaliteit van medewerkers'

"Werken aan vitaliteit is belangrijk voor de inzetbaarheid van medewerkers, maar kan ook gewoon leuk zijn. Wij zetten al jaren actief in op het bevorderen van vitaliteit van medewerkers." Aan het woord is Rita Koens, Hoofd HR bij Waterbedrijf Groningen.

Portret Rita Koens 300 px hoog

Rita: "Als we het over de vitaliteit van medewerkers hebben, dan bedoelen we de mentale, sociale èn fysieke vitaliteit. Je fit voelen op deze drie gebieden draagt bij aan gelukkige medewerkers. Gelukkige medewerkers dragen bij aan het succes van de organisatie."

Langlopende vitaliteitsprogramma's
Mensen werken langer door en alle veranderingen in het werk vragen van de medewerkers dat ze zich vaker en sneller aanpassen. Waterbedrijf Groningen heeft meerdere langlopende programma’s, die gericht zijn op het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers. Zo heeft de organisatie een aantal jaren achter elkaar de Duurzame Inzetbaarheidskalender aangeboden aan medewerkers. Deze kalender heeft maandelijkse activiteiten.

Rita vervolgt: "Ons programma DI was zeer divers. Medewerkers konden zich inschrijven voor cursussen op het gebied van mindfulness en yoga voor de psychische vitaliteit, maar we hadden ook groepjes waarbij collega’s met elkaar gingen hardlopen om hun fysieke en sociale vitaliteit te verbeteren."

Het ontwikkelen en opleiden van medewerkers kun je onder het bevorderen van de mentale vitaliteit scharen. Rita licht toe: "We kennen een heel breed aanbod van opleidingen en trainingen die medewerkers helpen in hun werk. Je kunt daarbij denken aan cursussen om medewerkers beter te leren omgaan met allerlei ICT-toepassingen, trainingen hoe om te gaan met stress. Maar ook trainingen die erop gericht zijn de taalvaardigheid op een hoger niveau te brengen, zoals een training Engelse taal voor medewerkers die voor VEI Dutch Water Operators op missie naar het buitenland gaan. Medewerkers waarderen deze initiatieven van de organisatie. De deelname aan de verschillende programmaonderdelen is over het algemeen hoog. We moeten regelmatig extra trainingen organiseren omdat de vraag het aanbod overtreft."

Door corona grotere behoefte
De coronacrisis heeft het belang van het bevorderen van fitheid nog eens extra aangetoond. Van medewerkers wordt opeens verwacht dat zij op een andere manier gaan werken en daarbij andere bijpassende vaardigheden ontwikkelen. De coronacrisis leidt ook weer tot nieuwe behoeften en vraagt daarmee om een aanpassing van het programma, bijvoorbeeld om de fysieke vitaliteit op peil te houden.

Rita: "Wij hebben als gezamenlijke activiteit de oproep gedaan om met elkaar gezamenlijk in het nieuwe jaar 2021 kilometer te wandelen. Medewerkers gaan zelf of in een klein groepje wandelen. Zij geven hun afgelegde afstand door aan een centrale registratie, die bijhoudt wanneer het gestelde doel is bereikt. Dit initiatief leidt vanzelf weer tot nieuwe initiatieven. Zo zijn aan deze wandeluitdaging challenges gekoppeld. Een mooi voorbeeld is de actie ‘Wie maakt de mooiste natuurfoto?’, met een prijsje voor de winnaar natuurlijk. Recentelijk hebben we als ‘Cadeautje voor je brein’ alle medewerkers een account gegeven voor het uitgebreide opleidingsaanbod van GoodHabitz. Dit is heel laagdrempelig; leren in de vorm die goed bij je past, qua tijdsbesteding en moment van leren zoals ieder persoonlijk het prettigst vindt.

logo waterbedrijf groningen 240px

Ideaal in deze tijd!
De fitheidsprogramma’s van Waterbedrijf Groningen worden niet alleen vóór maar ook dóór de medewerkers ontwikkeld. Rita: "We hebben in ons bedrijf de 'Werkgroep Het Nieuwe Werken'. Deze werkgroep bestaat uit een diverse groep medewerkers die samen nieuwe initiatieven ontwikkelen. Deze groep weet wat leeft onder de medewerkers en kent de behoeften aan ondersteunende en extra activiteiten. Aan creativiteit is bij onze medewerkers geen enkel gebrek.

Voor 2021 hebben we een jaarprogramma bedacht. Door de coronacrisis is het werken aan sociale fitheid nog belangrijker geworden dan het al was. Medewerkers werken veel thuis en zien elkaar veel minder dan voorheen. De sociale interactie is dus veel lager dan men gewend was. Wij willen daarom activiteiten organiseren die medewerkers op een gezellige en interactieve manier bij elkaar brengen en die de verbinding in onze organisatie bevorderen.

Op de 'Contentkalender 2021' staan allerlei activiteiten zoals: digitaal met elkaar koken en eten, bingo, een pubquiz waterweetjes, een boekenclub, digitale 'broodje kennisbijeenkomsten' en jawel: een heuse blinddate waarbij collega’s door het lot samen worden gebracht om elkaar nog beter te leren kennen. Ook hier geldt dat het programma heel divers is en er voor iedereen wat passends en leuks te vinden valt!

Het is belangrijk dat je het aanbod regelmatig vernieuwd of aanvult. Daarmee blijft het aangeboden programma effectief en goed gebruikt. Indien nodig of gewenst leveren we maatwerk, zodat we als organisatie goed blijven aansluiten bij de behoeften van onze medewerkers."