Interview met Gerda de Leede

Rolf Blankemeijer

Aqualab Zuid analyseert watermonsters voor de waterbedrijven Evides, Brabant Water en WML. Dit betekent dat het bedrijf voor een belangrijk deel onderdeel uitmaakt van de vitale drinkwatersector. Het werk moet dus, ook in tijden van de coronacrisis, door blijven gaan. Het bedrijf is gevestigd in Brabant, waar de gevolgen van de coronacrisis het eerst merkbaar waren in Nederland.

Foto Gerda

Gerda de Leede, HR Manager bij Aqualab Zuid: "Het personeel van de laboratoria werkt nu al geruime tijd in twee ploegen om het contact tussen medewerkers zoveel mogelijk te vermijden. De medewerkers van de stafafdelingen werken vanuit huis. Digitale technieken - zoals gezamenlijk werken in 'Sharepoint' en overleggen via 'MS-Teams' - werden hiervoor versneld ingezet."

'Het is schitterend om te zien hoe enorm betrokken onze medewerkers bij hun werk zijn en hoe flexibel zij zich in zo’n hectische periode opstellen'

"De nieuwe werkwijze bracht natuurlijk een hoop geplan en geregel met zich mee. De ondernemingsraad, die bij de nieuwe manier van werken op diverse onderdelen instemmingsrecht had, werkte ook fantastisch mee om het werk te kunnen laten doorgaan.

Communicatie met medewerkers en klanten is cruciaal om de werkzaamheden in de nieuwe situatie te kunnen blijven uitvoeren. Met de klanten vindt goed overleg plaats en er zijn afspraken gemaakt om het werk voor hen op een veilige wijze te kunnen blijven uitvoeren. Nu medewerkers meer op afstand van elkaar werken is ook de communicatie met hen van groot belang."

'Je kunt veel werk vanuit huis doen, maar HR-werk blijft toch mensenwerk'

Logo Aqualab Zuid

"Het directe contact met medewerkers, om te horen en voelen wat er precies bij mensen en afdelingen speelt, blijft enorm belangrijk. Ik werk daarom vier dagen vanuit huis en ga één dag per week naar het werk toe om met mensen te spreken. Thuiswerken heeft zeker ook zijn voordelen. Het is rustiger en daarom makkelijker om geconcentreerd te werken. Af en toe een stukje lopen, levert tussentijds inspiratie voor het werk op."

Om het contact met de medewerkers ook in deze bijzondere situatie voort te zetten, brengt het bedrijf tweemaal per week een nieuwsbrief uit; daarin wordt geschreven over het werk van de verschillende afdelingen, zodat de medewerkers bij het werk van hun collega’s betrokken blijven.

"Op vrijdagmiddag wordt er een digitale borrel georganiseerd, waarbij de collega’s verbonden via 'MS-Teams' een drankje met elkaar drinken om de week af te sluiten. Ook heeft inmiddels de eerste verkiezing van 'De Leukste Thuiswerkplek' plaatsgevonden. Helaas kon er geen officiële prijsuitreiking plaatsvinden en ontving de winnaar de prijs noodgedwongen per post."

Gerda verwacht dat de manier van werken door de coronacrisis blijvend is veranderd: "Het op afstand digitaal met elkaar samenwerken en communiceren zal zeker na de coronacrisis voor een deel blijven. Aqualab Zuid was al voornemens om in de toekomst aanpassingen te doen in de organisatie. Als ik zie wat de medewerkers nu aan inzet en betrokkenheid laten zien, dan geeft mij dit veel vertrouwen voor de toekomst."